3 sep 2020 Gemeente Overbetuwe in gesprek met kappers en ANKO

In de strijd voor eerlijker vestigingsbeleid ging ANKO’s Harrie Jager afgelopen maandag, samen met negen lokale kappers, in gesprek met een wethouder en beleidsambtenaar in Elst (gemeente Overbetuwe). In deze gemeente zijn enorm veel kapsalons gevestigd; 40% meer dan het landelijk gemiddelde. Er is  bovendien een overaanbod van winkelambacht (slagers, schoenmakers, bloemisten, bakkers en kappers) in de centraal gelegen Dorpsstraat.

Zowel ondernemers als gemeente maken zich terecht zorgen over de kansen voor ondernemers en de aantrekkelijkheid van het centrum. De ANKO pleitte daarom samen met de aanwezige kappers voor betere en duidelijkere regels voor vestiging van kapsalons in en om woningen (dat is met name in de kleinere dorpen nodig) en het terugdringen van het overaanbod aan kapsalons in het centrum van Elst.

De gemeente heeft toegezegd de regels rondom bedrijven aan huis te beoordelen en de ANKO en kappersdelegatie hierbij te betrekken. Bovendien gaat de wethouder samen met de delegatie het gesprek aan met de lokale ondernemersvereniging, waarin naast winkeliers en horeca ook vastgoedeigenaren vertegenwoordigd zijn. Daar willen we pleiten voor een betere branche mix zodat de aantrekkelijkheid van het centrum op de lange termijn wordt verbeterd.