10 apr 2020 Goed nieuws: steunakkoord huurbetalingen

Sinds de coronacrisis zet de ANKO zich op vele fronten onvermoeibaar in voor de belangen van kappers. Huur is voor veel kappers een zeer belangrijke kostenpost. ANKO is, direct en via onze koepel MKB Nederland en Detailhandel Nederland, betrokken bij een belangrijk nieuw akkoord over huurbetaling.

Het heeft weken van intensieve onderhandelingen gekost van retailvertegenwoordigers, maar de ANKO is verheugd met het afgesproken Steunakkoord vanuit de vastgoedsector over huurbetalingen voor de detailhandel en ook het winkelambacht, waartoe de kappers behoren.

Wat is er afgesproken?

De kern van de afspraak is dat de huurbetalingen voor de maanden april, mei en juni worden opgeschort voor zoveel mogelijk retailers. Het gaat om ondernemers die een omzetdaling hebben van minimaal 25% over deze periode. De minimum opschorting is 50%, maar kan oplopen tot 75% tot 100% voor de zwaarder getroffen retailers en/ of winkelambachtsbedrijven die een volledige lockdown kennen. Het Steunakkoord is een bodemafspraak die ruimte biedt voor maatwerkoplossingen per retailer, per verhuurder en/of per locatie.

Wat betekent dit voor kappers?

Dit belangrijke akkoord geeft kappers een steun in de rug voor het gesprek met hun verhuurders. De ANKO zal voor haar leden een voorbeeldbrief maken die aan verhuurders gestuurd kan worden, waarmee dit zwaarwegende appèl wordt onderstreept.

Uitgangspunten akkoord

Belangrijk uitgangspunt is dat beide partijen (retail en vastgoed), met steun van de banken en de overheid, samen de financiële pijn verdelen van de huurkosten door het vrijwel wegvallen van de omzet in een groot deel van de winkels door de coronacrisis.

Mogelijke kwijtschelding huur

De betrokken partijen hebben met elkaar afgesproken dat de uiteindelijke kwijtschelding van betalingsverplichtingen na afloop van de periode van drie maanden wordt beoordeeld. Pas dan is de daadwerkelijke impact per retailer, verhuurder en locatie duidelijk. Omdat de kappersbranche verplicht gesloten is, volgt de ANKO de ontwikkelingen rondom kwijtschelding van de huur met grote  belangstelling

Samen sterk!

Dit is een zeer belangrijke steunakkoord voor de kappersbranche. Alle betrokken partijen hebben hun verantwoordelijkheid genomen in dit lastige vraagstuk. Belangrijk in de onderhandelingen tussen retail en vastgoed was de steun van de banken en de overheid. Dit resultaat laat zien hoe belangrijk het is om ‘samen sterk’ te staan.

De details van het akkoord moeten nog verder worden uitgewerkt, maar we zullen jullie hier in de komende tijd verder over informeren.