25 feb 2020 Het coronavirus: wat moet ik doen?

Het coronavirus is volop in het nieuws en dat roept natuurlijk ongerustheid en vragen op. We zetten een aantal vragen en antwoorden voor je op een rij.

Wat gebeurt er als een medewerker of een klant mogelijk het coronavirus heeft?

De overheid heeft een strikt protocol opgesteld voor de omgang met (mogelijke) ziektegevallen, waaraan iedereen zich moet houden.

Mensen met het coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten, denk aan hoesten of kortademigheid. Als je een klant of medewerker met deze klachten hebt, adviseer ze dan om (telefonisch) een arts te raadplegen.

Als iemand met ziekteverschijnselen zich bij een arts meldt en de arts denkt dat de patiënt mogelijk het coronavirus heeft, dan gaat het protocol in werking. De arts vraagt dan zowel een test aan bij het RIVM als bij het Erasmus Medisch Centrum. Er wordt dus altijd twee keer getest. Ondertussen wordt de patiënt al in isolatie gehouden. Afhankelijk van de situatie, is dat thuisisolatie of opname in een ziekenhuis.

Als de test positief is, blijft de patiënt in isolatie. De GGD doet dan contactonderzoek. Dit betekent dat ze onderzoeken met wie de patiënt in contact is geweest. Als ondernemer krijg je dus ook te horen of een klant of een werknemer besmet is met het virus.

Als je in contact bent geweest met een besmette persoon, krijgen jij en je medewerkers strikte instructies over wat je moet doen. Alle mensen waarmee de patiënt tijdens de besmettelijke periode contact heeft gehad, moeten gedurende de incubatietijd hun gezondheid goed in de gaten houden. Als zij ziekteverschijnselen krijgen, moeten ze dat bij de GGD melden en begint het verhaal van voren af aan.

Welke gevolgen heeft een eventuele corona-uitbraak voor mijn salon?