30 aug 2023 Invoering deel nieuwe pensioenwet lastig voor kappersbranche

Na jaren van overleg over een nieuw pensioenstelsel is op 1 juni 2023 de nieuwe pensioenwet in werking getreden. Deze wet geldt voor iedereen die pensioen opbouwt, dus ook voor kappers. 

Invoering deel nieuwe pensioenwet lastig voor kappersbranche

Er komt veel kijken bij de wijzigingen door de nieuwe pensioenwet en uiteraard richten we ons op de afspraken die we daarover maakten in de laatste cao. ANKO, FNV MOOI en CNV Vakmensen willen, als de wet het toelaat, een regeling behouden die gelijk is aan de huidige regeling voor nu en in de (nabije) toekomst. 

In de nieuwe pensioenwet is onder meer bepaald dat vanaf 1 januari 2024 werknemers vanaf 18 jaar moeten gaan deelnemen in een bedrijfstakpensioenfonds. Dit was voor de werkenden in de kappersbranche vanaf 21 jaar. Deze wijziging blijkt voor onze branche lastig om in te voeren.

Doordat de lonen in de kappersbranche relatief laag zijn, lopen we tegen fiscale bezwaren aan bij de invoering van de nieuwe regels. Dit moet uiteraard zo snel mogelijk opgelost worden. Daarvoor moet de regeling aangepast worden.

De sociale partners in de kappersbranche (ANKO en de vakbonden FNV  MOOI en CNV Vakmensen) hebben hierover overleg gehad met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Belastingdienst. Het doel van dit overleg was om samen een oplossing te vinden. Deze oplossing hebben ze samen gevonden, maar moet nu nog uitgevoerd worden.

Het bestuur van het pensioenfonds wil de oplossing waarover sociale partners en de ministeries het eens zijn, echter niet verder bekijken.

Sociale partners vinden dat de door hen aangedragen wensen nu opgepakt, onderzocht en uitgevoerd moeten worden. De gang naar de rechter is nu de enige mogelijkheid. Dit alles met het doel de pensioenregeling per 1 januari 2024 toch te kunnen uitvoeren, zodat de opbouw voor werknemers en de premiehoogte voor werkgevers voldoet aan de cao afspraken.

We zullen jullie op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.