2 nov 2021 Jouw vragen over de mondkapjesplicht

Er komen veel vragen bij ons binnen over de hernieuwde mondkapjesplicht. We hebben de belangrijkste vragen hierover voor je op een rij gezet.

Jouw vragen over de mondkapjesplicht

Mag ik in plaats van een mondkapje gebruik maken van het Corona toegangsbewijs (CTB)?

Nee dit mag niet. Het CTB geldt alleen voor aangewezen branches en de kappersbranche is niet aangewezen. Vanaf zaterdag 6 november moet de kapper én de klant een mondkapje dragen.

Mag de kapper een face shield of spatscherm dragen in plaats van een mondkapje?

 

Ja, dit mag als het voor de uitvoering van werkzaamheden ondoenlijk of onmogelijk is, dan kan een spatscherm (face shield) overwogen worden. Je mag er dan voor kiezen om werknemers op het werk een spatscherm te laten dragen in plaats van een mondkapje. Jij als werkgever beslist dit.

Houd er rekening mee dat spatschermen niet dezelfde werking hebben als mondkapjes. Er kan nog steeds lucht langszij stromen.

Wanneer zou een kapper een face shield in plaats van een mondkapje kunnen dragen?

Je kunt dit alleen doen als het voor de uitvoering van de werkzaamheden ondoenlijk of onmogelijk is. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als je langer dan 3 a 4 uur achtereen met een mondkapje moet werken. Ook kan je denken aan situaties waarin het dragen van een mondkapje andere mensen ernstig ontregelt, bijvoorbeeld bij contacten met demente ouderen. Of situaties waarin sprake is van omgang met doven of slechthorenden die afhankelijk zijn van liplezen.

Mag ik een klant weigeren die geen mondkapje wil dragen?

Ja, dat mag, de klant is namelijk verplicht een mondkapje te dragen in de salon. Echter, als de klant verklaart dat hij of zij om medische redenen of medische beperkingen geen mondkapje kán dragen, dan hoeft het niet en mag je de klant toelaten in jouw salon. Kappers en handhavers (boa’s) moeten redelijk omgaan met deze groep mensen. Ze hoeven hier geen schriftelijk bewijs van te hebben. We raden je wel aan de andere aanwezigen in de salon te informeren als je iemand binnen hebt die geen mondkapje kan dragen.

Mag ik een klant weigeren die geen mondkapje wil dragen en daar een medische reden voor heeft?

Ja, je mag deze klant weigeren, maar het kan misschien discriminatie zijn als je deze klant weigert.

Als je in dit geval de klant niet in je salon zou willen toelaten bijvoorbeeld ter bescherming van je medewerkers doe je er verstandig aan te kijken naar een oplossing, bijvoorbeeld door de klant buiten de openingstijden in de salon te behandelen, zodat jij en de klant alleen zijn.

Hoe kan aangetoond worden dat je  (kapper of klant) onder een uitzondering valt?
Of iemand onder de uitzondering valt, hangt af van de persoonlijke situatie. Dat betekent dat je zelf, je werknemer of je klant moet aantonen waarom hij of zij in aanmerking komt voor uitzondering van de mondkapjesplicht.  Medewerkers van politie en boa’s kunnen vragen om dat aan te tonen. Dit kan op verschillende manieren, voorbeelden zijn:

  • het dragen van een faceshield - als dat wel mogelijk is;
  • een bewijs van een behandelrelatie van een (huis)arts of instelling. Dit gaat niet om een officiële medische verklaring (die mag een arts niet over zijn eigen patiënt afgeven), maar bijvoorbeeld om een bewijs van een afspraak bij een arts. Het gaat met nadruk om een bestaand document. Het is niet de bedoeling dat je de (huis)arts belt voor een nieuw op te stellen document.
  • een verklaring van een begeleider of een naaste die gebeld kan worden;
  • een hulpmiddel of relevante medicijnen laten zien.

Mag iemand die gevaccineerd is (werknemer of klant) geen mondkapje dragen?
Nee, de mondkapjesplicht geldt ook voor iedereen die al is gevaccineerd.

Mag de medewerker die weigert een mondkapje te dragen wel werken?
Nee, in principe moet iedere medewerker een mondkapje dragen. Alleen als je medewerker vanwege een (zichtbare of onzichtbare) beperking of chronische ziekte niet in staat is een mondkapje te dragen of op te zetten, of hierdoor ernstig ontregeld raakt, hoeft er geen mondkapje gedragen te worden.  Dit gaat dus alleen om ernstige (met name medische) gevallen. In dit geval kan een face shield gedragen worden. Als werkgever heb je de verplichting te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van je werknemers en dat betreft nu ook het dragen van een mondkapje. Verplicht jij je werknemers niet dan kan je op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit daarvoor een boete krijgen.

Als ik mijn salon sluit tijdens de behandeling, moet ik dan toch een mondkapje dragen?
Ja, deze verplichting blijft gelden, ongeacht of de deur van je salon op slot is of open.