24 mei 2023 Kamerlid Van Haga steunt kapper Freddie

Een paar weken geleden overhandigde ANKO-voorzitter Maurice Crusio de eerste exemplaren van De Knaken van de Kapper aan de voorzitter van MKB-Nederland. Sindsdien krijgen we niets dan positieve reacties op dit bijzondere stripboek. Vanochtend spraken Maurice en manager belangenbehartiging Gert-Jan Deben met Kamerlid Wybren van Haga (BVNL). Hij beaamde dat dit soort publicaties hard nodig zijn om in Den Haag meer begrip voor met name kleinere ondernemers te creëren.

Kamerlid Van Haga steunt kapper Freddie

In het prettige gesprek kwam uiteraard vooral de te hoge regeldruk voor ondernemers aan bod en maakte Van Haga kennis met Freddie. Ook was er aandacht voor het belang en de maatschappelijke bijdrage van ambachtelijke ondernemingen zoals kapsalons en het lage btw-tarief op arbeidsintensieve diensten dat opnieuw onder druk staat.

Van Haga – zelf ondernemer – vindt dat men in Den Haag te weinig kennis heeft van wat ondernemen is; bijvoorbeeld dat dat winst nog geen inkomen is en dat ondernemer zijn niet per se een vetpot is. Hij gaf aan de ANKO te steunen in onze missie voor meer ruimte voor ondernemers en het versterken van de continuïteit van de branche. Ook liet hij weten graag meer input van de ANKO te willen over bepaalde onderwerpen; een verzoek waar wij uiteraard graag aan tegemoet komen! Afgesproken werd om de komende maanden vaker met elkaar van gedachten te wisselen over de voor onze branche belangrijke onderwerpen.