2 mrt 2021 Heb je geen recht op TVL? Meld je dan nu bij de ANKO!

Heb jij geen recht op TVL-subsidie omdat je starter bent, recent een salon hebt overgenomen of van rechtsvorm bent gewijzigd? Meld je dan vóór vrijdag 5 maart bij de ANKO. We gaan samen met MKB-Nederland en VNO-NCW hierover in gesprek met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hiervoor inventariseren we hoeveel ondernemers geen recht hebben op de TVL en wat de reden daarvan is.

Meld je als je geen TVL ontvangt omdat:

  • Je een starter bent of een salon hebt overgenomen
  • Je van rechtsvorm gewijzigd bent
  • Een andere reden, namelijk……

 We ontvangen van jou graag de volgende informatie voor vrijdag 5 maart:

  • Naam van de salon;
  • De reden waarom je geen recht hebt op de TVL;
  • In welke periode(s) je buiten de TVL valt;
  • Jouw suggestie voor een realistische oplossing, zodat je wel in aanmerking kan komen voor de TVL- regeling;
  • Jouw toestemming om de gegevens van jouw situatie geanonimiseerd te mogen gebruiken voor de cijfermatige onderbouwing van dit probleem.
Melden kan via onderstaande links: