23 apr 2019 Kapper Maurice Crusio adviseert het kabinet

Begin deze maand presenteerde de ANKO, mede namens vier andere winkelambtelijke branches, een nieuw plan om de hoge regel- en lastendruk voor o.a. kappers te verminderen. Maar de ANKO knokt niet alleen als kartrekker van de Coalitie Winkelambacht tegen te hoge regeldruk. Die strijd wordt ook op andere plekken gevoerd. Zo is een belangrijke rol weggelegd voor kapper Maurice Crusio.

Maurice was veertien jaar lang bestuurslid van de ANKO. Hij kent de kappersbranche dus als ondernemer én als bestuurder. Hij heeft niet alleen zelf last van die hoge regeldruk, maar hij kan zich ook goed verplaatsen in de collectieve belangen en weet hoe je moet lobbyen. Daarom heeft de ANKO hem bij MKB-Nederland voorgedragen als lid voor een belangrijke adviescommissie van het kabinet. En met succes!

Commissie Van Straalen

Maurice is lid van de Strategische commissie betere regelgeving bedrijven (SCBRB). Deze commissie adviseert het kabinet over knelpunten voor mkb-ondernemers in bestaande regelgeving. Voorzitter is Michaël van Straalen (voormalig voorzitter van MKB-Nederland) en daarom wordt kortweg gesproken over de Commissie Van Straalen. De commissie heeft een meer algemene blik op de regeldruk dan de Coalitie Winkelambacht, want zij richt zich niet specifiek op een sector maar bestrijkt het hele mkb. Hier lees je wat de commissie precies doet en hoe zij te werk gaat.

ANKO voorzitter Monique Kempff: ¨Het is fantastisch dat de ANKO en de kappersbranche vertegenwoordigd zijn in deze belangrijke commissie. Zoiets is zeker niet vanzelfsprekend, want MKB-Nederland vertegenwoordigt vele tientallen branches en in de commissie zitten slechts vier ondernemers. De belangen van ondernemende kappers zijn bij Maurice is uitstekende handen.¨

De Commissie Van Straalen met middenvoor Staatssecretaris Keijzer (EZK), rechts naar haar Michaël Van Straalen en links achter haar Maurice Crusio.