8 mei 2020 Klaar om weer open te gaan!

Een golf van opluchting ging door de kappersbranche toen premier Rutte afgelopen woensdag officieel bekend maakte dat de kappers vanaf maandag 11 mei hun beroep weer mogen uitoefenen. We mogen weer open, maar wél op een veilige manier!

Protocol
Zoals jullie weten, stelt de overheid het gebruik van mondkapjes niet verplicht voor de kappersbranche. Met dit besluit is ons protocol, dat we eerder al met een werkgroep van kappers en samen met de vakbonden hebben opgesteld, compleet. In het protocol staan de basisafspraken, waar iedereen zich aan moet houden. Het staat uiteraard iedere ondernemer vrij om extra maatregelen te treffen. Van het protocol zijn ook handige posters gemaakt met heldere instructies voor klanten en voor werknemers.
 
Naast het hygiëne-protocol voor kappers, is er een specifiek protocol voor ambulante kappers.
 
Haarwerkspecialisten adviseren we om het protocol voor haarwerkers te blijven gebruiken, omdat zij vaak met kwetsbare klanten te maken hebben.
 
Ook handig om op te hangen: instructie handen wassen.
 
Super belangrijk: intake vragen voor kappers!
In het hygiëne-protocol, dat iedere kapper verplicht moet gaan gebruiken, staat dat kappers klanten erop moeten wijzen, dat ze niet behandeld worden als ze ziekteverschijnselen hebben. Dit is het meest essentiële onderdeel van het protocol. Kappers MOETEN dit toepassen om open te mogen zijn. Als ANKO willen we jullie er dan ook op wijzen hier voortdurend alle aandacht voor te hebben!
 
Als de klant de afspraak telefonisch of online (via de website) maakt, moet hij of zij hierop geattendeerd worden. Maar ook als de klant op de afspraak komt, zijn kappers verplicht een aantal vragen te stellen aan de klant over hun gezondheid. Om jullie hierbij te helpen, hebben we een intake vragenlijst gemaakt, die is opgesteld op basis van de richtlijnen van het RIVM.
 
Morgen ontvangen jullie van ons nog een handige animatie die je kunt inzetten in je uitleg aan klanten. Hierin ziet een klant wat hij of zij (minimaal) kan verwachten en hoe er veilig gewerkt gaat worden in de salon. Deze animatie kun je gebruiken op je site of op je social kanalen.
 
Checklist: verantwoorde opening kapsalons in coronatijd
Heb je overal aan gedacht nu je als kapper weer aan de slag mag? Een groep ANKO-leden heeft nagedacht over alle onderwerpen die van belang zijn voor een verantwoorde opening van jouw bedrijf en daar een handige checklist van gemaakt. Deze checklist is een hulpmiddel voor jou als ondernemer, dat naar eigen inzicht kan worden toegepast binnen jouw bedrijf, maar altijd rekening houdend met het hygiëneprotocol.
Net als het protocol en de intake vragenlijst, wordt deze checklist aan de hele branche ter beschikking gesteld. We willen er voor zorgen dat iedereen (leden én niet-leden) veilig, goed voorbereid en verantwoord weer open kan gaan.
 
Commercial #eindelijknaardekapper
Gisteren is onze commercial ‘Eindelijk naar de kapper’ gelanceerd, die we samen met de grote leveranciers in de branche hebben gemaakt. De commercial is erop gericht klanten te laten weten dat de kappers weer open gaan en om ze te bedanken voor het wachten. Je kunt de commercial ook zelf gebruiken, bijvoorbeeld door deze te delen op je social media kanalen.