16 nov 2022 Komt er lastenverlichting voor ondernemers?

Zoals aangekondigd op Prinsjesdag heeft het kabinet een pakket aan fiscale maatregelen gepresenteerd die zijn gericht op het mkb. In de begroting is hier 500 miljoen voor beschikbaar gesteld.

Komt er lastenverlichting voor ondernemers?

Dit pakket is tot stand gekomen na inbreng van de ANKO en in overleg met onze koepel MKB-Nederland en VNO-NCW. De uitwerking van de diverse regelingen vindt plaats in het belastingplan van 2023. Pas als deze uitwerking er is, is het duidelijk wat het voordeel zal zijn voor onze branche.

Welke plannen voor lastenverlichting zijn er voor ondernemers in onze branche?

  • De Aof-premie (premie die werkgevers betalen aan het Arbeidsongeschiktheidsfonds) wordt verlaagd voor kleine werkgevers. 
  • Het Lage-inkomensvoordeel (LIV) wordt verruimd om werkgevers te compenseren voor de stijging van het wettelijk minimum loon. Via het LIV krijg je als werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers die niet meer dan 125% van het wettelijk minimumloon verdienen. Hoe de verruiming eruit komt te zien, is nog niet bekend. Wat wel bekend is, is dat uitbetaling van het LIV altijd een jaar later plaatsvindt. De verruiming van het LIV over 2023 wordt dus pas medio 2024 uitbetaald.
  • In 2023 wordt de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) extra verruimd van 1,7% naar 3%. Dat betekent dat werkgevers in 2023 meer onbelast kunnen vergoeden aan hun werknemers.

De ANKO wil weten welke impact deze lastenverlichting gaat hebben voor de kappersbranche en dringt er op aan dat er snel duidelijkheid komt voor ondernemers. Als er meer bekend is, laten we dat uiteraard weten.