8 jan 2021 Kort geding huurkorting kappers

De ANKO gaat een kapper begeleiden die op ons verzoek een kort geding start om korting te krijgen op de huurkosten tijdens de lockdown. 

Het gaat om een kapper die het niet lukt om samen met de verhuurder de coronapijn te delen. Ons doel is dat de uitspraak van het kort geding andere kappers de mogelijkheid biedt om ook huurkorting te realiseren.

Bekijk ook onze voorbeeldbrief, die kappers kunnen gebruiken om met hun verhuurder te overleggen over korting.