30 sep 2021 Let op: TOGS-uitkering kan NOW beïnvloeden!

In het voorjaar van 2020 hebben veel ondernemers de TOGS-uitkering van € 4000 ontvangen. De belastingdienst ziet deze uitkering als omzet en de gift beïnvloedt dan ook de hoogte van jouw omzetverlies. Houd hiermee rekening bij het doen van je definitieve aanvraag van de NOW 1.0.

Let op: TOGS-uitkering kan NOW beïnvloeden!

Het kan namelijk zo zijn dat je door de TOGS niet voldoende omzetverlies hebt om aanspraak te kunnen maken op de NOW en daardoor (een deel van) je ontvangen NOW-subsidie moet terugbetalen. We raden je aan om – eventueel in overleg met je boekhouder - te bekijken of het gedeeltelijk terugstorten van de TOGS wellicht betekent dat je wel recht hebt op een NOW-uitkering en meer ontvangt.

De ANKO heeft in de zomer een overleg gehad met de RVO en ook nu nog is er goed contact. We hebben er vertrouwen in dat als ondernemers een deel van de TOGS willen terugbetalen en contact opnemen met RVO, dit goed wordt opgepakt en geregeld.

Let op dat je de definitieve aanvraag van de NOW 1.0 uiterlijk 31 oktober geregeld hebt. Als je tijdig de definitieve aanvraag doet, kan je na de vaststelling een goede terugbetalingsregeling treffen, als dit van toepassing is. Ben je te laat, dan is en betalingsregeling niet meer mogelijk en moet je alles ineens terugbetalen.