26 okt 2023 Lobbysucces ANKO: Kamer wil 25% minder regeldruk

De Tweede Kamer heeft vorige week een aantal moties aangenomen die positief zijn voor ondernemende kappers. Goed nieuws is vooral de motie met een harde doelstelling om de regeldruk met 25% te verminderen; daar gaan we de nieuwe Kamerleden en bewindslieden straks aan houden! Ook zijn er moties aangenomen over het minimumloon, het huurdossier en mkb-financiering. 

Lobbysucces ANKO: Kamer wil 25% minder regeldruk

Vermindering regeldruk 

De aangenomen motie over 25% vermindering van de regeldruk is een mooi succes in onze voortdurende lobby op dit onderwerp. Twee maanden geleden verscheen de belangrijke voortgangsrapportage, waar de ANKO veel tijd en energie in heeft gestoken. En ondanks de demissionaire status van het kabinet blijven we dus pushen, met resultaat!

Wettelijk minimumloon 

Twee weken geleden lieten we al weten dat het wettelijk minimumloon (WML) weliswaar verhoogd wordt, maar dat de eerder aangekondigde extra verhoging van het minimumloon voorlopig niet doorgaat. Nu is ook een motie om het WML binnen een jaar naar 16 euro per uur te laten doorstijgen verworpen. Het blijft wel mogelijk dat het WML vanaf juli 2024 wederom verhoogd zal worden. De ANKO blijft strijden voor compensatie van deze loonkostenstijgingen voor werkgevers.

Huurdossier 

De ANKO wil dat de positie van ondernemers die een pand huren verbetert. De lobby die we hiervoor voeren via MKB-Nederland heeft succes; de Kamer heeft een motie aangenomen die beslist dat onderzocht gaat worden of er een eerlijk speelveld is in de huurmarkt.

Mkb-financiering 

Het is voor mkb’ers niet eenvoudig om aan financiering te komen. Daarom was er al een Borgstelling MKB-Kredieten, wat wordt uitgebreid met een nieuwe tak voor investeringen in verduurzaming. Ook laat de Kamer onderzoeken of er een fonds moet komen voor kleine en achtergestelde leningen van 50.000 tot 500.000 euro. Dat biedt mogelijk perspectief voor ondernemers in onze branche.