10 nov 2023 Lobbysucces: Subsidie Praktijkleren definitief verlengd

Met de recente publicatie in de Staatscourant is het nu zeker: de Subsidie Praktijkleren wordt verlengd voor vijf jaar vanaf 1 januari 2024. Het was nog even spannend want er waren geluiden bij het Ministerie van OCW dat de subsidie afgeschaft zou worden. Maar een evaluatie bij de ANKO en diverse andere brancheorganisaties, toonde het belang van pratijkleren aan en dat de Subsidie Praktijkleren hierbij onmisbaar is.

Lobbysucces: Subsidie Praktijkleren definitief verlengd

Daarnaast heeft de ANKO samengewerkt met MKB-Nederland aan een lobby via VVD-kamerlid El Yassini, die een motie voor behoud van de regeling indiende. Een lobby via twee fronten dus, met succes! En uiteraard strijden we niet alleen door voor het behoud van de subsidie op lange termijn, maar ook voor een zo hoog mogelijk subsidiebedrag.