31 mrt 2020 Meer duidelijkheid over NOW-regeling

Kappers met personeel kunnen vanaf volgende week een beroep doen op de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). 

Meer duidelijkheid over NOW-regeling

Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft vandaag aangegeven dat het UWV ernaar streeft vanaf 6 april aanvragen te kunnen behandelen. Twee tot vier weken later zouden dan de eerste voorschotten verstrekt kunnen worden.

Het kabinet wil met deze maatregel bereiken dat bedrijven hun personeel kunnen blijven doorbetalen en dus behouden. Zo wordt werkloosheid voorkomen. Wie van de regeling gebruik maakt en toch personeel ontslaat wegens bedrijfseconomische redenen moet het loon terugbetalen en krijgt een boete van 50 procent over dat loon.
 
Voorwaarde is dat een bedrijf kan aantonen over drie maanden tijd een gemiddeld omzetverlies te hebben van minstens 20 procent. De tegemoetkoming is maximaal 90 procent van de loonsom. Bij een omzetverlies van 100 procent is de tegemoetkoming 90 procent, bij bijvoorbeeld 50 procent omzetverlies wordt de tegemoetkoming 45 procent van de totale loonsom. Het bedrijf moet wel het reguliere salaris blijven doorbetalen.
De regeling is bedoeld voor alle werknemers, dus ook voor flexwerkers.
 
Belangrijk:

  • Aanvragen voor de NOW-regeling kunnen vanaf 6 april tot en met 31 mei 2020 gedaan worden.
  • Het loon wordt bij de aanvragen automatisch door het UWV ingevuld, hierbij wordt gekeken naar loonsom over 1 januari 2020.
  • Het loon wordt vermeerderd met 30% om de lasten wat betreft vakantiegeld, pensioenpremie etc. te dekken. Dit is een vast percentage.
  • Er moet minimaal 20% omzet daling zijn. Dit bereken je al volgt: totale omzet 2019 gedeeld door 4 = 3 maanden gemiddelde omzet. Dit vergelijk je vervolgens met de gemiddelde omzet maart, april en mei van 2020. Dit mag ook 1 à 2 maanden later zijn.

Lees hier onze uitgebreide actuele download over de NOW-regeling.
 
Bekijk ook onze andere handige downloads:

 
ANKO Verzekeringsdienst
De betaaltermijnen van de ANKO Verzekeringsdienst worden automatisch verruimd naar 90 dagen. Ook is het mogelijk om zonder extra kosten de nota’s om te zetten naar maand- of kwartaaltermijnen. Neem voor meer informatie of vragen contact op met de ANKO Verzekeringsdienst op 010 – 288 44 80.

Informatie of praktische hulp nodig? Ga naar het ANKO Corona Steunpunt.
Hier vind je ook de laatste berichten, onze actuele Q&A over de gevolgen van het coronavirus voor kappers en handige downloads.