13 jan 2022 MORGEN PERSCONFERENTIE! WAAR STAAN WE?

Morgen is de persconferentie en dan zullen we horen wat er besloten is over de coronamaatregelen. Het goede nieuws: al onze inspanningen, samen met jullie, hebben ervoor gezorgd dat de heropening van de kappersbranche vandaag goed onderbouwd als optie in het Catshuis op tafel ligt. 

MORGEN PERSCONFERENTIE! WAAR STAAN WE?

Wat is er allemaal gebeurd?

 • Woensdag hebben we de 25 burgemeesters uit het Veiligheidsberaad benaderd om vanuit hun positie te pleiten voor versoepeling van de lockdown in het algemeen en voor heropening van de kappersbranche in het bijzonder. Zij komen vanavond bijeen in het Veiligheidsberaad om hun advies te geven op de voorgenomen maatregelen vanuit het Catshuisoverleg. We vonden veel gehoor voor ons pleidooi.
 • Diverse veiligheidsregio’s hebben ook een pleidooi aan ‘Den Haag’ gestuurd en een statement opgesteld waarin ze pleiten voor versoepelingen (kappers zijn daar direct en indirect in opgenomen).
 • Lokaal Retailbelang heeft namens alle retail-branches de ondernemersverenigingen een voorbeeldbrief gestuurd die ze kunnen sturen aan hun burgemeester. Ook in deze brief wordt gepleit voor snelle heropening.
 • Dinsdag heeft de ANKO in een brandbrief de kersverse ministers Kuipers (VWS) en Adriaansens (EZK) opgeroepen om het beroepsverbod voor kappers zo snel mogelijk op te heffen. Dit is een logische eerste versoepeling in het beëindigen van de huidige lockdown in Nederland. We hebben de ministers erop gewezen dat een dergelijke versoepeling veilig en verantwoord is en ook in de vorige lockdowns probleemloos is verlopen. 
 • Afgelopen dinsdag gaf onze koepel MKB-Nederland een krachtig signaal naar het kabinet: open de samenleving weer vanaf 15 januari!
 • Maandag stonden de nieuwe bewindslieden op het bordes. De ‘coronacoupe op het bordes’-actie die vorige week zoveel aandacht kreeg, gaf ook die dag veel gelegenheid om onze boodschap te vertellen aan de pers.
 • In de afgelopen periode heeft de ANKO leden van de Tweede Kamer herhaaldelijk gewezen op het essentiële belang van een geopende kappersbranche. Zo is vorige week bij herhaling de ambtelijke top van de ministeries van VWS en EZK glashelder aangegeven dat het heropenen van de kappersbranche heel goed kan en past als een eerste versoepeling na 14 januari.
 • ANKO monitort wekelijks het consumentengedrag. We zien een sterke stijging in het aantal consumenten dat toch naar de kapper gaat en zeker ook in de wens van de consument om de kappers weer te openen. Deze cijfers gebruiken we in onze lobby.
 • Deze en vorige week hebben we de krachten gebundeld met de grote leveranciers van de Nederlandse Cosmeticavereniging. Samen hebben we de campagne #kapperskunnenopen en #mijnkapperkanopen gelanceerd die een enorm bereik heeft gerealiseerd.
 • Kappers staan al weken volop in de schijnwerpers. Er is veel persaandacht en we proberen zoveel mogelijk kappers zélf aan het woord te laten over de impact van deze derde lockdown. Veel kappers hebben ons daar bij geholpen. 
 • We hebben veel verhalen van ondernemers mogen ontvangen, inclusief voorbeeldberekeningen van de financiële impact van deze crisis en dat helpt ons enorm in onze lobby en ons betoog naar alle betrokkenen. Bedankt daarvoor!
 • We werken niet alleen samen met MKB-Nederland, maar overleggen ook met andere brancheverenigingen, zoals InRetail, Koninklijke Horeca Nederland en Anbos.
 • Kappers roeren zich overal, in grote en kleine acties. Dat is fantastisch en het helpt de lobby enorm!

Kortom:

Kappers en hun boodschap zijn niet te missen geweest. Samen hebben we één helder signaal afgegeven: kappers kunnen bewezen veilig en verantwoord open! Dit signaal is door alle betrokkenen gezien en gehoord. Dat signaal wordt ondersteund door MKB-Nederland, de veiligheidsregio’s en door heel veel gemeenten. 
 

EN WAAR STAAN WE NU?

Gisteren heeft het OMT haar advies bepaald. Vandaag wordt dat advies besproken met de betrokken bewindslieden in het Catshuis en voorzien van advies door het Veiligheidsberaad. We weten dat de heropening van onze branche op tafel ligt, voorzien van een sterke onderbouwing voor het veilig en verantwoord open kúnnen van onze branche. Wij knokken op alle manieren door, tot Rutte het hoge woord gesproken heeft. En we hopen dat alle kappers ook vandaag en morgen van zich laten horen: #kapperskunnenopen.