2 feb 2021 Moties over steunmaatregelen. Hoe is er gestemd?

In het debat van afgelopen donderdag over de extra steunmaatregelen hebben de door ons in de afgelopen tijd meermaals benaderde Kamerleden massaal vragen gesteld en moties ingediend om de kappersbranche verder te helpen in deze moeilijke tijd. We hebben gezien en gehoord dat de Kamerleden goed naar ons geluisterd hebben.

Vandaag heeft de Tweede Kamer gestemd over deze moties. Een aantal moties is afgewezen, een aantal is aangehouden en een aantal is overgenomen. Bijna alle oppositiepartijen hebben vóór alle moties gestemd waarin sprake was van verruiming van de steun aan kappers (o.a. vervallen partnertoets, omzetdrempel TVL verder verlagen en steunregelingen ook voor kappers laten gelden). Maar helaas zijn deze moties toch verworpen omdat de regeringspartijen niet óók voor hebben gestemd.

Een aantal moties (waaronder het ter beschikking stellen van meer middelen voor een ruimhartigere TONK-regeling en starters beter onder de regelingen laten vallen) is wel aangenomen. De motie over huurverlaging voor bedrijven die zijn gesloten vanwege coronamaatregelen en de motie over steun voor kleine ondernemers is aangehouden.

Unaniem aangenomen is de motie waarin de regering wordt opgeroepen in gesprek te gaan met gesloten branches over hun plannen voor verantwoorde heropening als de omstandigheden dat toelaten. Ook wij gaan in gesprek met de regering en zullen wederom laten zien dat we met ons hygiëneprotocol verantwoord weer open kunnen. We houden jullie hier uiteraard van op de hoogte.