1 okt 2020 Nawerking Kappers Cao

De Kappers Cao is inmiddels al een paar maanden afgelopen, maar dat betekent niet dat deze niet meer van toepassing is. We leggen je graag uit hoe dat zit.

Nawerking Kappers Cao

Voor ANKO leden geldt dat de cao nawerking heeft en dus ook toegepast moet worden ná 1 februari 2020. Een niet-ANKO werkgever hoeft de cao niet meer toe te passen. Maar als er sprake was van een arbeidsovereenkomst waarin opgenomen is dat de cao van toepassing is, blijft ook de niet-ANKO werkgever aan de bepalingen van deze cao gebonden. Dit geldt ook voor stagevergoeding. Als in de stageovereenkomst is afgesproken dat er een stagevergoeding betaald wordt, moet deze vergoeding ook na 1 februari 2020 gewoon betaald worden.

Als je een arbeidsovereenkomst hebt waarin staat dat de cao van toepassing is, zal de cao blijven gelden. Het maakt hierbij dus niet uit of de werkgever of werknemer lid zijn van de ANKO of van een vakbond. Afwijken van cao-bepalingen is dan alleen mogelijk als er tussen de werkgever en werknemer overeenstemming over bestaat.

De ANKO is nog niet met de vakbonden in overleg om tot een nieuwe cao te komen.