24 mei 2023 Nieuwe bepaling over trainingsavonden in cao

Op 1 augustus is de wet transparante arbeidsvoorwaarden ingegaan. Deze wet bepaalt onder andere dat alle scholing en training die verplicht is, tijdens werktijd moet plaatsvinden of vergoed moet worden als deze buiten werktijd plaatsvindt.

Nieuwe bepaling over trainingsavonden in cao

Tijdens de cao-onderhandelingen is uitgebreid stil gestaan bij deze wet in relatie tot de trainingsavonden zoals die in de huidige cao staan. Omdat de cao uiteraard niet in strijd met de wet mag zijn, moest er een nieuw artikel komen over scholing en opleiding. Artikel 6.6 in de nieuwe cao vervangt alle artikelen, die over scholing, opleiding en training gaan.

Het nieuwe artikel bepaalt dat alle verplichte opleiding en training in werktijd moet plaatsvinden of vergoed moet worden als de opleiding/training buiten werktijd plaatsvindt. Het gaat hier dan echt om opleiding of training die jij verplicht stelt en waar de werknemer aanwezig moet zijn. Dit geldt voor alle werknemers, ook voor leerlingen. Aanvankelijk leek het erop dat leerlingen uitgezonderd zouden worden in de wet als het van belang was voor hun opleiding, maar dit is niet het geval. Als de tijd vergoed moet worden, dan mag je kiezen om dit in tijd of geld te doen.

Als de training vrijblijvender en vrijwillig is en dus niet verplicht, dan mag de tijd voor rekening van de werknemer komen. Hier zit geen maximum aan.