24 mei 2023 Nieuwe cao beschikbaar

Zoals bekend hebben de ANKO en vakbonden eind april een akkoord bereikt over een nieuwe kapperscao voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024. Inmiddels is de definitieve tekst van de cao beschikbaar.

Nieuwe cao beschikbaar

De ANKO heeft voor deze cao een algemeen verbindend verklaring (AVV) aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zodat de cao formeel voor alle werkgevers en werknemers in de kappersbranche geldt. Zodra het ministerie een besluit over de algemeen verbindend verklaring heeft genomen laten wij dit uiteraard weten.

Hier vind je de cao-tekst >