16 feb 2024 Nieuwe Tweede Kamer wil werk maken van vermindering regeldruk

Hoewel het kabinet in 2022 en 2023 belangrijke stappen heeft gezet om de regeldruk te verminderen, is dit proces inmiddels flink vertraagd door de val van het kabinet, de verkiezingen en het uitblijven van een nieuw kabinet. En toch is er goed nieuws te melden van het ANKO-lobbyfront!

Nieuwe Tweede Kamer wil werk maken van vermindering regeldruk

In augustus 2023 stuurde minister Adriaansens de voor onze branche belangrijke voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer. In oktober 2023 gaf diezelfde Kamer aan een vermindering van de regeldruk te willen van maar liefst 25%. Let wel; dit was de ‘oude’ Kamer van voor de verkiezingen. Maar op 7 februari jongstleden bleek dat ook de nieuwe Kamerleden regeldrukvermindering voor het mkb een prioriteit vinden!

In een commissiedebat over ondernemen en het mkb hamerden diverse Kamerleden op het belang hiervan en meerdere keren werden kappers als voorbeeld aangehaald. Niet toevallig, want de ANKO had de betrokken politici vooraf van gerichte input voorzien.

Indicator aanpak

Kamerleden spraken met minister Adriaansens o.a. over het uitzonderen van kleine ondernemers van bepaalde regels (en bij het maken van nieuwe regels het kleinbedrijf als basis te nemen), het versoepelen van de RI&E-verplichting, de overvloed aan kostbare externe adviseurs die nodig is om aan regelgeving te voldoen en het uitbreiden van het onderzoek i.h.k.v. de indicatoraanpak met drie extra branches. De Kamerleden willen bovendien dat de minister de knelpunten uit het indicatorrapport echt aan gaat pakken. .

Nieuwe informateur

Het ziet er dus naar uit dat politiek Den Haag de regeldruk écht wil aanpakken. Aan de Kamer zal het niet liggen. Wel blijft het wachten op een nieuw kabinet. We hopen dan ook vurig dat de nieuwe informateur de boel weet vlot te trekken. Deze zal net als voormalig informateur Plasterk door de ANKO gewezen worden op de prioriteiten van de kappersbranche, waaronder vermindering van de regeldruk. Daarnaast doen wij er – samen met MKB-Nederland alles aan om de regeldruk in dat nieuwe regeerakkoord te krijgen.