20 okt 2022 Nieuwe wetgeving: uren besteed aan scholing voor 100% compenseren

In de nieuwe kappers cao die sinds een paar maanden van kracht is, staat iets nieuws over het compenseren van de tijd die jouw werknemers kwijt zijn aan het bezoeken van trainingen, shows en demonstraties. Als jij als werkgever het bijwonen hiervan verplicht stelt, moest je voorheen de uren die je werknemer daaraan buiten werktijd besteedt voor 50% compenseren. Dat is nu 100% geworden.

Nieuwe wetgeving: uren besteed aan scholing voor 100% compenseren

Dit is geen bepaling die voortkomt uit de cao-onderhandelingen tussen de ANKO en de vakbonden. Deze wijziging komt voort uit de nieuwe Wet Transparante en Voorspelbare arbeidsvoorwaarden, die op 1 augustus 2022 in werking trad. Uit diezelfde wet komt het recht op een voorspelbaar arbeidspatroon en de wijziging omtrent het verrichten van nevenwerkzaamheden, waarover we al eerder berichtten.

In artikel 5.8.a van de cao lees je meer over de verplichting de uren te compenseren. De verplichting om de kosten van het bijwonen van een cursus of bijeenkomst te vergoeden was er al en blijft ongewijzigd.

De trainingstijd van werknemers op vrijwillige basis valt niet onder deze nieuwe wetgeving. Als er een harde verplichting geldt om in eigen tijd te trainen kan hier door de nieuwe wet wel discussie over ontstaan.

Voor leerlingen geldt dat zij in eigen tijd wel verplicht kunnen worden om te trainen, aangezien dat van belang is voor het met goed gevolg afronden van de opleiding. De wet heeft daarom BBL- en BOL-leerlingen uitgezonderd van de kosteloze scholingsregeling.