29 apr 2020 Nog steeds onduidelijkheid over mondkapjes en veilige heropening kappersbranche

We krijgen de laatste dagen steeds vaker de vraag: welke mondkapjes moet ik nu aanschaffen en wanneer weten we nu eindelijk of en wanneer we weer open kunnen? Hele begrijpelijke en terechte vragen. 

Zoals jullie weten hebben wij op verzoek van de overheid met een breed samengestelde werkgroep en in overleg met de bonden een hygiëne- protocol opgesteld. Dit protocol ligt al een tijd bij de overheid ter goedkeuring. Centraal staat hierin de vraag over de beschermingsmiddelen, de mondkapjes in het bijzonder. Hierover vragen we al duidelijkheid sinds de sluiting van de kappersbranche. Het Outbreak Management Team (OMT) dat het kabinet adviseert, heeft nog steeds geen consensus bereikt over het wel of niet gebruiken van mondkapjes door kappers en als dat wel moet welk type er dan moet worden gebruikt.

Tempo!

Gisteren vertelde minister Van Rijn aan de pers dat er simpelweg onvoldoende mondkapjes beschikbaar zijn en dat de contactberoepen, waar de kappers toe behoren, daarom sowieso nog niet open kunnen. Onze informatie is echter anders. Diverse overleggen en telefoongesprekken met spelers binnen en buiten de branche vorige week en vandaag bevestigen ons beeld: de eenvoudige mondkapjes (de zogenaamde chirurgische mondkapjes type 1) zijn volop beschikbaar. Dus dat argument gaat in onze ogen niet op als het gaat om de opening van de kappersbranche. Kortom, de overheid moet tempo maken met haar besluit: moeten er mondkapjes worden gebruikt door kappers en zo ja welke? Op grond daarvan kunnen ze bepalen op welke datum we weer open kunnen.

Kamervragen

Als we deze duidelijkheid hebben, kunnen de kappers ervoor zorgen dat ze over de juiste mondkapjes beschikken om open te kunnen, uiteraard onder zorgvuldige naleving van het hygiëne-protocol. Om duidelijkheid te krijgen over de mondkapjes hebben we vandaag (opnieuw) fractievoorzitters en Kamerleden gevraagd om morgen in het debat ‘Technische briefing: Testen en beschermingsmiddelen’ vragen hierover te stellen.   

Veilige heropening branche

Veiligheid staat bij ons altijd voorop en we willen ook zeker niet concurreren met mondkapjes voor de zorg. Maar we willen nu eindelijk eens duidelijkheid hebben. Ons geduld raakt op. We hebben de protocollen bekeken van de ons omringende landen. Met bijvoorbeeld het protocol van de kappersbranche in Duitsland zou ook de Nederlandse branche prima uit de voeten kunnen. Daar worden de eenvoudige (chirurgische maskers type 1) gebruikt. Als de experts besluiten dat het veilig is, kunnen de Nederlandse kappers daar ook prima mee werken. Kortom: wij blijven hameren op duidelijkheid. De overheid moet de knoop doorhakken, zodat we ons gericht  kunnen voorbereiden op een veilige heropening van de branche!

Haarwerkspecialisten

We blijven ook volop lobbyen voor de specifieke situatie van haarwerkspecialisten. Voor hen geldt dat het verbod hun beroep uit te oefenen niet geldt in zeer uitzonderlijke gevallen, namelijk als er een individuele medische indicatie bestaat én de haarwerkspecialist het hygiëne-protocol voor haarwerkspecialisten in acht neemt. Haarwerkspecialisten werken dus al met een strak protocol en met hulpmiddelen als mondkapjes. We vinden dan ook dat deze specialisten nu al hun beroep weer volledig moeten kunnen uitoefenen.

Wat doet de ANKO om de broodnodige duidelijkheid te krijgen?

  • We zorgen voortdurend dat onze roep volop in de pers komt. In de media is dankzij onze inzet dan ook volop aandacht voor de kappers. Vanavond werden er namens ons weer veel vragen gesteld over de situatie in de kappersbranche tijdens de persconferentie van Premier Rutte en minister De Jonge. Zo houden we de druk op de ketel.
  • Zoals hiervoor vermeld hebben we wederom alle fractievoorzitters en woordvoerders VWS in de Tweede Kamer aangeschreven om te vragen om duidelijkheid. Morgen verwachten we dan ook dat er weer Kamervragen over de kappersbranche worden gesteld.
  • Daarnaast lobbyen we natuurlijk onverminderd door voor ruimhartige en broodnodige steun voor de branche, ook ná dat we weer open mogen. Kappers kunnen de omzetschade niet inhalen en zullen bovendien door alle maatregelen minder omzet kunnen draaien dan voorheen. Hiervoor moet een (maatwerk)oplossing komen.

 Wat we nog meer doen? Bekijk ons lobby-overzicht.