16 feb 2021 NOW en TVL. Wanneer ontvang ik subsidie en hoeveel krijg ik?

Bij zowel de NOW- als de TVL-regeling geldt dat er bij de uitbetaling gewerkt wordt met voorschotten en bij de NOW bovendien met termijnen. Bij de uitbetaling van de TVL moet je ook nog eens rekening houden met het wachten op een beslissing van de Europese Commissie.

Hoe zit het precies?

NOW: Het te ontvangen voorschot bedraagt 80% van de subsidie en wordt in 3 termijnen (binnen een periode van 3 maanden) uitbetaald. Het UWV streeft ernaar om 2 tot 4 weken na goedkeuring van de aanvraag de eerste termijn uit te betalen. 

TVL: Ook bij de TVL bedraagt het voorschot 80% van het totale aangevraagde bedrag. Binnen 8 weken bepaalt de RVO of de aanvraag goedgekeurd wordt (waarschijnlijk sneller) en uitbetaling vindt vervolgens binnen 5 werkdagen na het verzenden van het besluit plaats.

LET OP! Uitbetaling van het voorschot zal in eerste instantie plaatsvinden op basis van de oude regeling, waarbij 50% tot 70% van de vaste lasten gecompenseerd werden. Pas als de Europese Commissie het nieuwe percentage van 85% heeft goedgekeurd, zal dit aangepast worden. Er vindt dan automatisch een extra uitbetaling plaats.