16 feb 2021 NOW-regeling; de meest gestelde vragen van dit moment

Het is mogelijk om nu de vierde periode voor de NOW aan te vragen over de periode van het eerste kwartaal 2021. Je kunt dit aanvragen via het UWV.  We krijgen veel vragen over de NOW-regeling. We hebben de meest gestelde vragen van dit moment over de NOW voor je op een rij gezet.

NOW-regeling; de meest gestelde vragen van dit moment
 •  Van welke loonsom wordt uitgegaan bij de aanvraag van de NOW-subsidie?
  Bij de aanvraag neemt het UWV automatisch de loonsom over. Dit is de loonsom van juni 2020. Deze hoeft niet opgegeven te worden. Er kan achteraf een correctie plaatsvinden op basis van de daadwerkelijke loonsom over de maanden waarover NOW is aangevraagd. Dit gebeurt wanneer blijkt dat de loonsom in deze  maanden lager is geweest. Als de loonsom hoger is geweest, vindt er geen correctie naar boven plaats.
   
 • Geldt deze regeling ook oproepkrachten, leerlingen en voor stagiaires (BOL)?
  De NOW-regeling geldt ook voor werknemers met een flexibel contract, zoals oproepkrachten. Voor payroll geldt dat het payrollbedrijf de vergoeding aanvraagt. Een leerling is een werknemer en het loon van deze werknemer komt in aanmerking voor de NOW-subsidie.
  Ook de stagevergoeding van stagiairs is in beginsel loon voor de werknemersverzekeringen (SV-loon) en komt daarmee in aanmerking voor de NOW. Dit is het geval wanneer er sprake is van een fictieve dienstbetrekking.

  Voor een fictieve dienstbetrekking geldt dat de werkgever loonbelasting en premies volksverzekeringen moet inhouden en afdragen op het loon. Als er uitsluitend sprake is van onkostenvergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten (denk aan bijvoorbeeld reiskosten of maaltijdvergoeding) dan is er geen 'geldelijke vergoeding' en geen fictieve dienstbetrekking. De vergoeding wordt in dat geval niet gezien als loon.

 • Waar en wanneer kan ik NOW-subsidie aanvragen voor het eerste kwartaal van 2021?
  De NOW kun je aanvragen bij het UWV. De aanvraagperiode is tussen 15 februari 2021 en 14 maart 2021. Je ontvangt eerst in termijnen een voorschot van de tegemoetkoming, met een correctie achteraf op basis van het daadwerkelijke omzetverlies.
  Je stemt in met het (op verzoek) openbaar maken van een deel van de verstrekte gegevens. Het betreft hier uitsluitend gegevens die van belang zijn voor de transparantie over de besteding van publieke middelen. Bedrijfs- en/of concurrentiegevoelige informatie wordt niet openbaar gemaakt.

 • Hoe bereken ik omzetverlies en kan ik dit later aanpassen?
  Bij de NOW gaat het om omzetverlies van minimaal 20% over een periode van 3 maanden. Om te bepalen wat het percentage verlies is, moet je de volledige omzet van 2019 door 4 delen, zodat je je gemiddelde omzet over 3 maanden hebt. Dit bedrag aan omzet vergelijk je met de omzet over de periode die je gekozen hebt. 

  Je kan tot 6 weken nadat je de beslissingsbrief over het voorschot hebt ontvangen met UWV contact opnemen om het omzetverlies te verhogen. Bel hiervoor met UWV via 088-8982004.

 • Mag ik werknemers ontslaan als ik NOW-subsidie heb aangevraagd?
  Ja je mag de arbeidsovereenkomst van werknemers beëindigen. Dit betreft ontslag, maar ook het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst of het beëindigen in de proeftijd. Als jouw loonsom ten opzichte van de loonsom van juni 2020 niet meer dan 10% daalt heeft dit geen consequenties voor de ontvangen subsidie. Daalt de loonsom meer dan 10% dan ontvang je over dit deel geen NOW-subsidie. 

 • Hoe werkt mijn inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren en werknemers van werk naar werk te begeleiden?
  De inspanningsverplichting geldt voor alle werknemers die uit dienst gaan, dus ook voor diegenen waar het contract voor bepaalde tijd van afloopt. Je mag als werkgever zelf bepalen wat en hoe je dit doet. Je moet je inspannen om werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor het behoud van werk. Je kan als werkgever hier tijd en/of middelen voor beschikbaar stellen. Via ‘NL leert door’ zijn diverse tips en middelen te verkrijgen. Online scholing is te verkrijgen via https://www.hoewerktnederland.nl/.

  Als je een bedrijfseconomisch ontslagaanvraagt bij UWV dan ben je verplicht om hierover telefonisch te overleggen met UWV. UWV zal bij de vaststelling van de subsidie controleren of je gebeld hebt. Als je niet gebeld hebt, krijg je een korting van 5% op de subsidie.

 Voor meer informatie over de NOW-regeling, kun je terecht op onze website.

Downloads

NOW regeling 3.0 (18-2-'21)

669 KB