4 mei 2022 O&O cao algemeen verbindend verklaard

Begin dit jaar maakten de ANKO met de vakbonden nieuwe afspraken over Opleiding & Ontwikkelingen, die werden vastgelegd in een O&O cao. Werkgevers en werknemers dragen via premiebetaling bij aan het O&O fonds (ook wel Sociaal fonds kappers genoemd), maar daarvoor moet deze cao eerst algemeen verbindend worden verklaard. Dat is nu gebeurd!

O&O cao algemeen verbindend verklaard

De eerste vier maanden van dit jaar hoefden werkgevers geen premie aan het O&O fonds te betalen en kon dit dus ook niet voor maximaal de helft bij werknemers in rekening worden gebracht. De nieuwe cao van het O&O fonds kappers is op 24 april jl. door het Ministerie van SZW algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat de cao geldt voor alle werkgevers en werknemers in de kappersbranche. Vanaf 1 mei 2022 wordt er weer O&O-premie in rekening gebracht.

De totale O&O-premie die je als werkgever afdraagt, is vastgesteld op 0,6% van het loon van je werknemer. Hiervan mag je vanaf mei de helft (0,3%) inhouden op het loon van je werknemers. Werkgevers kunnen de eerste factuur van het O&O Fonds in de eerste twee weken van augustus verwachten. Meer informatie vind je op de website van het O&O fonds.