21 mrt 2019 Onderzoek branchediploma voor vakvolwassen kapper

De ANKO vindt het belangrijk dat het niveau waarop het kappersvak in Nederland wordt uitgeoefend hoog is. Naast onze inzet voor de nieuwe Beroepscompetentieprofielen, gaan we ook onderzoeken of er een zogenaamd 'branchediploma' ingevoerd kan worden. En we horen graag hoe jij hierover denkt! 

Onderzoek branchediploma voor vakvolwassen kapper

Met een branchediploma kan een kapper bewijzen dat hij of zij het door de branche vastgestelde niveau bereikt heeft. Het onderzoek naar de invoering van zo'n diploma doen we samen met de vakbonden. Het is een ingewikkeld proces, want er zijn veel zaken die uitgewerkt moeten worden. Wat zijn de eisen waaraan moet worden voldaan? Wat is de inhoud van de toetsing? Hoe wordt er getoetst en beoordeeld? Wat zijn de kosten? Belangrijk is dat de praktijk in de kapsalon het uitgangspunt is en dat het een toetsing van de branche zelf is.

Onderzoek

Inmiddels zijn er vier regionale kennissessies georganiseerd met een groep  ANKO-leden en leden van de vakbond. In deze sessies is aandacht besteed aan de wensen, verwachtingen, mogelijke bezwaren en andere aandachtspunten rondom de invoering van een branchediploma. De input uit deze sessies wordt gebruikt om onder werkgevers en werknemers in de kappersbranche een breed, online onderzoek uit te voeren. Houd je mailbox dus in de gaten, want ook jouw mening over dit onderwerp is belangrijk! De resultaten en conclusies van dit onderzoek moeten rond de zomer leiden tot een besluit van de ANKO en vakbonden of er wel of geen branchediploma zal komen.