13 dec 2019 Ontwikkelingen bestuur en ledenraad

Tijdens de vergadering van ANKO Ledenraad van maandag 9 december 2019 is de ANKO-begroting voor 2020 goedgekeurd. Maurice Crusio is aangetreden als waarnemend penningmeester.

Ontwikkelingen bestuur en ledenraad

Naar aanleiding van het vertrek van voorzitter Monique Kempff, stelde het bestuur tijdens de vergadering van de Ledenraad op 25 november 2019 haar zetels ter beschikking. De ledenraad heeft dit aanvaard.

De ledenraad heeft het terugtredende bestuur gevraagd om zich, samen met de raad van advies, tot 1 maart 2020 volledig te blijven inzetten voor het belang van de ANKO en de bestuursverkiezingen voor te bereiden. Penningmeester Herbert de Vries en bestuurslid Yvonne de Boer hebben besloten hun zetel per direct neer te leggen. Maurice Crusio zal de rol van waarnemend penningmeester op zich nemen.