10 nov 2020 Ontwikkelingen bij het Pensioenfonds Kappers

Net als in vele andere sectoren, zorgt de lage rente inmiddels al jaren ook bij het Pensioenfonds Kappers voor problemen. Al een aantal jaar komt er te weinig geld binnen om de pensioenen in de toekomst uit te kunnen betalen. 

Doordat er veel jongeren in onze branche werken en het nog lang duurt voordat deze jongeren met pensioen gaan, heeft het Pensioenfonds Kappers lange tijd een lagere premie kunnen handhaven. Maar met de huidige rentestand is dat niet meer vol te houden.

Korte termijn
Als sociale partners kijken de ANKO en de vakbonden samen naar de premie voor 2021, in combinatie van het opbouw van het pensioen. Wellicht kan door iets minder op te bouwen, de premie minder hard stijgen. De ondernemers uit de BAC Sociaal Beleid en het bestuur van de ANKO zijn nauw betrokken bij deze discussie. Als we hier met bonden niet uitkomen, moet het bestuur van het pensioenfonds de premie vaststellen op het huidige opbouwpercentage en dit betekent dat de premie waarschijnlijk fors zal stijgen. In december maakt het pensioenfonds bekend wat de premie wordt.

Lange termijn
De ANKO is met het pensioenfonds en de vakbonden ook in gesprek over de pensioenregeling op lange termijn. Door het nieuwe pensioenakkoord is het niet meer mogelijk om de huidige regeling voort te zetten en zal gekeken moeten worden naar een aanpassing van de regeling. Voor de ANKO staat hierbij voorop dat de pensioenregeling voor de branche goed en betaalbaar zal moeten blijven. In 2021 zullen we periodiek informeren over de voortgang van deze ontwikkelingen.

Meer weten? In februari vertelde werkgeversvoorzitter Rita van Ewijk in ANKO Kapperszaken over hoe het Pensioenfonds Kappers ervoor staat.