16 nov 2018 UPDATE - Onze strijd voor minder regels: labs Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0 afgerond

Alle regeltjes en kosten blijven een bron van irritatie voor ondernemende kappers. In de afgelopen maanden zijn belangrijke stappen gezet om de regeldruk te verminderen.

UPDATE - Onze strijd voor minder regels: labs Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0 afgerond

Achtergrond

Samen met een groep ANKO-leden en onderzoeksbureau Sira is in de afgelopen maanden in kaart gebracht van welke regels en kosten kappers het meeste last hebben. Dat blijken deze knelpunten te zijn:

  • verplichtingen rondom (personeels-)administratie
  • ziekteverzuim
  • de werkkostenregeling
  • (ongelijke) lokale lasten
  • de kleine ondernemersregeling (KOR)

Ook de andere vier ambachtelijke branches hebben hun knelpunten geformuleerd en vervolgens is een top 13 van gezamenlijke knelpunten opgesteld. In het kader van de Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0 zijn wij nu samen met ministeries, inspecties, uitvoeringsorganisaties, lokale overheden en ondernemers op zoek naar oplossingen voor deze knelpunten. Dat gebeurt in zogenaamde ‘labs’. Naast ondernemers uit het winkelambacht, zijn ook hun brancheorganisaties, diverse ministeries, de Arbeidsinspectie en andere experts aanwezig.

Eerste lab: knelpunten van werkgevers

Op dinsdag 30 oktober 2018 vond het eerste lab plaats in het voormalige gebouw van de Amerikaanse Ambassade in Den Haag. De bijeenkomst stond in het teken van de knelpunten die ambachtelijke ondernemers als werkgever ervaren. Knelpunten die ter sprake kwamen, waren o.a.: de transitievergoeding, arbodiensten en de RI&E. 

Tweede lab: knelpunten van ondernemers en de ambachtsman/-vrouw

Op dinsdag 6 november 2018 vond het het tweede lab plaats. Ondernemersknelpunten en de knelpunten rondom het ambacht stonden centraal. Knelpunten die ter sprake kwamen waren onder meer: de verplichte (zondags)opening, eisen van verzekeraars aan haarwerkers en het aanbod van BOL en BBL leerlingen.

Samen werken aan nieuwe oplossingen

De aanwezigen werkten samen aan creatieve en innovatieve oplossingsrichtingen voor de knelpunten. Er heerste een goede sfeer en er zijn veel nieuwe oplossingsrichtingen bedacht. De deelnemers stonden in het lab niet tegenover elkaar, maar hebben samen de schouders eronder gezet om er voor te gaan zorgen dat het ondernemerschape en vakmanschap van de de ambachtelijke ondernemer wat makkelijker wordt gemaakt.

Hoe gaat het verder?

Op basis van de uitkomsten van deze labs wordt een actieprogramma opgesteld met daarin per knelpunt één of meerdere oplossingen. Dit programma wordt aangeboden aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en daarna vindt de uitvoering plaats. De ANKO is de stuwende kracht in dit proces en blijft er continu voor strijden dat er snel merkbare verbetering komt in de regeldruk voor kappers.

Onderwerpen: regeldruk

Reageren op: UPDATE - Onze strijd voor minder regels: labs Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0 afgerond

* E-mailadres wordt niet gepubliceerd