9 sep 2020 Overheid wil regeldruk voor kleine bedrijven bij NOW-controle beperken

Bij de eindafrekening van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kleine bedrijven niet te zwaar belasten. Bedrijven die minder dan €25.000,- aan steun hebben ontvangen hoeven daarom geen controle te laten uitvoeren door externe partijen.

Het ministerie geeft aan dat 60 procent van de bedrijven die een NOW-betaling hebben ontvangen, minder dan tien werknemers in dienst heeft. De administratie is dan vaak een taak die na de normale werkdag of in het weekend moet worden uitgevoerd. Met een verplichte accountantsverklaring voor alle bedrijven die NOW hebben ontvangen, zou die taak nog groter worden.

Hoe wordt de eindafrekening gecontroleerd?

De overheid heeft gekozen voor verschillende gradaties in de vereiste intensiteit van de controle voor de eindafrekening:

  • Bij een subsidie van onder de €25.000,- hoeven bedrijven geen externe controleronde te laten doen. Wel wordt er steekproefsgewijs en op basis van risicoanalyses gecontroleerd. Ook kleine bedrijven moeten dus hun administratie goed op orde hebben.
  • Bedrijven die een voorschot ontvangen van €20.000,- of meer maar onder de drempel blijven van €125.000,- blijven, hebben een derdenverklaring nodig. Een derdenverklaring kan door een administratiekantoor, belastingconsulent, boekhouder of accountant worden afgegeven.
  • Vanaf €125.000,- subsidie hebben ondernemers een accountantsverklaring nodig. De intensiteit van het accountantsonderzoek hangt ervan af of een onderneming meer of minder dan €375.000,- ontvangt en of deze onderneming een verplichte controle voor hun jaarrekening moet hebben.

Wanneer vindt de eindafrekening plaats?

Vanaf begin oktober, UWV streeft naar 7 oktober, kunnen bedrijven de eindafrekening aanvragen. Hierbij wordt gekeken naar de daadwerkelijke omzetdaling in het eerste subsidietijdvak (maart, april en mei). Afhankelijk daarvan wordt de subsidie aangevuld. Maar het kan ook dat het bedrijf het beter heeft gedaan dan verwacht, en het omzetverlies hierdoor lager is dan begroot. Dan moet er subsidie worden terugbetaald. Ook daalt het subsidiebedrag als de loonsom is gedaald.

Lees meer over de controle van de eindafrekening op de nieuwssite van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

ANKO blij met aandacht voor regeldruk

We zijn blij dat de overheid in de eindafrekening van de NOW-betaling rekening houdt met de beperking van de regeldruk voor ondernemers. ANKO pleit al jaren tégen te hoge regeldruk en vóór  meer ruimte om te ondernemen. Dit doen we onder andere samen met andere winkelambachtelijke branches, in het Actieprogramma Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0 .