27 okt 2023 Pensioenregeling kappers uitvoerbaar in 2024

Afgelopen zomer informeerden we je al over de ontwikkelingen met betrekking tot de pensioenregeling voor kappers, naar aanleiding van de nieuwe pensioenwet die op 1 juni 2023 in werking trad. Deze wet geldt voor iedereen die pensioen opbouwt, dus ook voor kappers, maar was voor onze branche lastig uitvoerbaar. De Tweede Kamer heeft nu besloten dat er een uitzondering wordt gemaakt voor onze branche.

Pensioenregeling kappers uitvoerbaar in 2024

In de nieuwe pensioenwet is bepaald dat werknemers vanaf 18 jaar - dat is nu nog 21 jaar - moeten gaan deelnemen in een bedrijfstakpensioenfonds vanaf 2024. Deze wijziging is voor onze branche lastig om in te voeren. Doordat de jongeren van 18, 19 en 20 jaar in de pensioenregeling opgenomen moeten worden, wordt namelijk de gehele pensioenregeling fiscaal bovenmatig en daardoor niet uitvoerbaar.

De ANKO, vakbonden en het pensioenfonds konden het samen niet eens worden over hoe de oplossing eruit moest zien. De rechter moest er zelfs aan te pas komen. Maar de oplossing is er nu wel. Na een intensieve lobby van de ANKO en vakbonden heeft de Tweede Kamer afgelopen nacht afgedwongen dat er een amendement op het Belastingplan 2024 is aangenomen. De pensioenregeling kan hierdoor vanaf 1 januari 2024 uitgevoerd worden voor de branche, inclusief de groep jongeren van 18, 19 en 20 jaar.

De branche heeft de aankomende jaren tijd om een definitieve oplossing te vinden, die aansluit bij de nieuwe wet.