11 okt 2021 PERSBERICHT: Kappers dreigen te bezwijken onder regeldruk

Brancheorganisatie ANKO wil stimulans voor werkgevers

Net als bij vele andere branches hebben de corona-lockdowns er flink ingehakt bij kappers. Toch vraagt brancheorganisatie ANKO nu aandacht voor een andere dreiging: de almaar toenemende druk op met name kappers met personeel door de steeds hevigere regeldruk vanuit Den Haag. Voorzitter Maurice Crusio biedt vandaag het onderzoek ‘Kappers onder (regel)druk’ aan aan MKB-Nederland voorzitter Jacco Vonhof. Crusio: “Kappers dreigen te bezwijken, maar deze crisis is door mensen veroorzaakt en kan dus ook door mensen opgelost worden!”

PERSBERICHT: Kappers dreigen te bezwijken onder regeldruk

Uit het onderzoek dat in opdracht van de ANKO is uitgevoerd door Sira, blijkt niet alleen dat de regeldruk nog steeds toeneemt, maar ook dat overheidsregelingen een ongelijk speelveld binnen de kappersbranche in de hand werken. De financiële risico’s en verplichtingen van een kapper met personeel staan in schril contrast met die van een zzp’er. Naar verhouding kan een zzp’er daardoor wel 15% tot zelfs 50% meer verdienen.

Kosten van wet- en regelgeving remmen groei ondernemende kapper

Crusio: “Ondanks inspanningen van de overheid, de ANKO en diverse partners is het terugdringen van regeldruk niet gelukt de afgelopen jaren. We hebben een aantal knelpunten samen aangepakt en opgelost, maar de impact van bestaande en nieuwe regelgeving was veel heviger. Het zijn vooral de werkgeversverplichtingen die onevenredig zwaar zijn in onze ambachtelijke, arbeidsintensieve branche. Zo vormt een langdurig zieke werknemer een enorm risico voor een werkgever. Het is een van de redenen waarom zzp’ers niet door willen of durven groeien naar het werkgeverschap. Er zijn zelfs werkgevers die – over de drempel geduwd door de coronacrisis – stoppen met personeel en als zzp’er verdergaan. Maar zzp’ers die aan huis werken, dragen bijvoorbeeld niet bij aan bruisende winkelgebieden en zij leiden geen toekomstige vakmensen op. Een cumulatief effect dat onze branche en ons ambacht nog verder onder druk zet. De toekomst van kappers en onze maatschappelijke bijdrage staan echt op het spel.”

Pamflet met oplossingen

De ANKO houdt dan ook een pleidooi voor het aantrekkelijker maken van het werkgeverschap en staat daarin niet alleen. Zo wil bijvoorbeeld ook De Nederlandsche Bank dat het toekomstige kabinet de loondoorbetalingsplicht bij ziekte terugbrengt van twee naar één jaar. De ANKO is het hier roerend mee eens; de gewenste maatregel staat zelfs op nummer één in de Top Tien van acties die het toekomstige kabinet volgens de ANKO zou moeten uitvoeren om de kappersbranche te redden van een toekomst met louter bijbaantjes en zwartwerk. In een pamflet is deze Top Tien toegestuurd aan de Tweede Kamer.

Steun MKB-Nederland

MKB-Nederland steunt de ANKO in haar strijd tegen de regeldruk en het stimuleren van werkgeverschap. Voorzitter Jacco Vonhof: “De regeldruk voor ondernemers is tijdens Rutte III met maar liefst 4 miljard euro gestegen. En het gaat maar door. Regels nemen niet alleen toe in aantal, maar ook in complexiteit, waardoor het vooral voor kleinere bedrijven steeds moeilijker wordt eraan te voldoen. Ten aanzien van werkgeverschap zien we zelfs dat regels een drempel opwerpen en dat kan niet de bedoeling zijn. Een nieuw kabinet moet hiermee straks snel aan de slag.”

Maurice Crusio en Jacco Vonhof

________________________________

Over de ANKO

De ondernemende kappers van Nederland hebben zich verenigd in brancheorganisatie ANKO. Samen werken zij aan het realiseren en behouden van een professionele en florerende kappersbranche.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Femke Vijn, woordvoerder ANKO
M: 06 – 23 26 24 87 E: fvijn@anko.nl

U kunt het genoemde onderzoek en pamflet downloaden op www.anko.nl/freddie