5 dec 2016 PERSBERICHT: Praktijkgerichte jongeren dreigen massaal buiten de arbeidsmarkt te vallen

In Nederland wordt er veel theoretisch onderwijs aangeboden, maar dat is voor een grote groep leerlingen niet geschikt. Dé ultieme onderwijsvorm voor deze groep is de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). Hierin krijgen leerlingen vanuit de praktijksituatie een gedegen vak aangeleerd en hebben ze een grote kans op een baan. En juist deze succesvolle leerweg dreigt te verdwijnen!