27 jan 2022 PERSBERICHT: Slechts 25% lockdownschade kappersbranche gecompenseerd

De Nederlandse kappersbranche werd in een kleine twee jaar tijd drie keer geconfronteerd met gedwongen sluiting. Daardoor liepen kappers bijna 900 miljoen euro omzet mis. Ondanks de belofte van ruimhartige steun door Rutte III, heeft de branche slechts ca. 240 miljoen aan steun ontvangen. “Dit slaat een hele diepe wond die voorlopig niet zal genezen, tenzij het nieuwe kabinet in actie komt” aldus kappersbranchevereniging ANKO. 

PERSBERICHT: Slechts 25% lockdownschade kappersbranche gecompenseerd

Hoewel kappers blij zijn dat ze weer mogen werken, is van een juichstemming geen sprake volgens ANKO-voorzitter Maurice Crusio. “Om hun bedrijf overeind te houden en personeel door te kunnen betalen, hebben de ondernemers in onze branche zelf het overgrote deel van de omzetdaling moeten opvangen. Dat geld is bij elkaar gesprokkeld door spaar- en pensioenpotjes aan te spreken, leningen aan te gaan en betalingen uit te stellen. De marges in onze branche zijn klein en het duurt dan ook nog vele jaren voordat die potjes weer gevuld zijn, als dat überhaupt lukt! Om eerlijk te zijn zien we het zonder echte steun van de overheid somber in. Dan kunnen we in de nabije toekomst een kaalslag in de kappersbranche verwachten met bedrijfsbeëindigingen, faillissementen en de daaruit volgende aanspraak op het sociale vangnet. En dat terwijl onze ondernemers juist zo’n belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappij en niets liever doen dan hun eigen broek ophouden.”

Steun schiet te kort

De reden dat de steun zo slecht uitpakt is tweeledig:

1. De kwartaalsystematiek van de steunmaatregelen sluit niet aan bij de kapperspraktijk en de timing van de lockdowns. Had de derde lockdown bijvoorbeeld de hele maand december bestreken (dus 1/3 van een kwartaal), dan was de aanspraak op steun vele malen groter geweest dan nu het geval was. Met twee weken in december en twee in januari wordt de verlies-aan-omzet-grens van 20% of 30% per kwartaal die nodig is om recht te hebben op steun, veelal niet gehaald. Ook in het najaar van 2020 speelde dit probleem.

2. De steun die wel uitgekeerd is, was enkel bedoeld als ondersteuning in het betalen van salarissen en doorlopende kosten zoals huur. De overheid heeft ondernemers zelf geen enkele compensatie geboden voor hun eigen gederfde inkomen. 22 weken dicht betekende dus 5 maanden lang nul inkomen voor de bijna 30.000 ondernemers in de kappersbranche.

ANKO dringt aan op oplossingen

“In de afgelopen twee jaar hebben veel politici hun welwillendheid geuit om de steun voor ondernemers beter te regelen, maar vervolgens stelde men dat het praktisch onhaalbaar zou zijn om de regelingen aan te passen en meer ‘op maat’ te organiseren.” vertelt Crusio. “We hebben het kabinet meermaals duidelijk gemaakt dat de steunmaatregelen voor onze branche niet zo uitpakken zoals Rutte heeft beloofd. Nu de cijfers steeds meer laten zien dat het steunpakket verre van ruimhartig is, roepen we het kabinet op om de totale schade te bezien en met oplossingen te komen waar alle ondernemers écht iets aan hebben, nu en in de toekomst. We zijn graag bereid hierover mee te denken!”