16 dec 2019 Pilot branchediploma in 2020 van start

Het afgelopen jaar hebben de ANKO en vakbonden samen bekeken of er een branchediploma moet komen. Hiermee kan een kapper laten zien dat hij of zij het door de branche vastgestelde vakvolwassen niveau bereikt heeft. Vorige week heeft het Brancheplatform Kappers (BPK) – waarbinnen de ANKO en vakbonden samenwerken – besloten om in 2020 te starten met een pilot.

Pilot branchediploma in 2020 van start

Op basis van onderzoek onder werknemers en werkgevers had de Onderwijscommissie van het BPK - bestaande uit 50% werkgevers, 50% werknemers - een advies opgesteld. Op basis daarvan is nu besloten om in 2020 te starten met een pilot om te bekijken hoe het branchediploma bij kan dragen aan het behoud en voortdurende ontwikkeling van vakmanschap. Belangrijk in de pilot is dat de praktijk in de kapsalon het uitgangspunt is en dat de toetsing van het niveau door de branche zelf gebeurt.