13 apr 2021 Pilot branchediploma opnieuw uitgesteld vanwege corona

Om het niveau van vakmanschap - met name van startende kappers - een impuls te geven, werkt de ANKO al enige tijd samen met de bonden aan de mogelijke invoering van een branchediploma. Om de haalbaarheid van het branchediploma te bepalen hebben de sociale partners een pilot voorbereid. Helaas is vanwege de coronacrisis de uitvoering van deze pilot nog niet gestart. Toch is de ambitie niet veranderd. Als corona niet opnieuw voor vertraging zorgt, zal de branchediploma-pilot na de zomer plaatsvinden.

Pilot branchediploma opnieuw uitgesteld vanwege corona

Met het branchediploma kunnen (beginnende) kappers vanuit hun creativiteit en hun inmiddels opgedane praktijkervaring, aantonen dat zij voldoen aan het door de branche zelf bepaalde niveau van vakbekwaamheid. Dit niveau van vakmanschap ligt hoger dan het huidige niveau van de beginnende kappers die gediplomeerd uitstromen vanuit het onderwijs. Dit hogere niveau vinden sociale partners nodig in de praktijk om aan de wensen van zowel de werkgever, als de moderne, veeleisende klant te blijven voldoen. Het draagt bovendien bij aan het professionele imago van het kappersambacht en mogelijk ook aan langere loopbanen als kapper, omdat de kapper meer perspectief krijgt op vakinhoudelijke doorgroei. De ANKO en de bonden hopen dat het beroepsonderwijs zich door het branchediploma laat inspireren om de kwaliteit van opleiden naar een hoger level te brengen.

Uitgebreide metamorfoseopdracht in de pilot

Als onderdeel van deze pilot zou een groep van 50 kappers (40 kappers met een mbo-diploma, zes kappers zonder diploma-maar-met-werkervaring en vier excellente leerlingen in de opleiding) een uitgebreide en pittige metamorfoseopdracht uitvoeren, die beoordeeld zou worden door ervaren, hiervoor opgeleide kappers. De kennis en ervaringen die dit oplevert – zowel vaktechnisch als met betrekking tot kosten en organisatie - zullen input zijn bij de verdere besluitvorming door sociale partners omtrent de werkelijke invoering van het branchediploma.