23 sep 2022 Prinsjesdag: ANKO teleurgesteld over kabinetsplannen 2023

Afgelopen dinsdag presenteerde het kabinet haar plannen voor het komende jaar. De ANKO is teleurgesteld over de zeer beperkte aandacht voor het (ambachtelijke) mkb daarin. Er spelen immers nogal wat problemen: krapte op de arbeidsmarkt, hoge inflatie, na-effecten van de coronacrisis, stijgende energiekosten etc. Wél zien we een lichtpuntje als het gaat om het aanpakken van de hoge regel- en lastendruk voor ondernemers.

Prinsjesdag: ANKO teleurgesteld over kabinetsplannen 2023

We lichten een aantal kabinetsplannen toe die belangrijk zijn voor de kappersbranche:

Aanpak regeldruk

In het voorjaar boekten we een mooi lobbysucces in de strijd tegen de torenhoge regel- en lastendruk. Nog dit najaar start het kabinet met de door MKB-Nederland voorgestelde – en door de ANKO aangejaagde - aanpak van dit probleem. De ANKO is hier weer actief bij betrokken en zal er alles aan doen om meetbare en merkbare resultaten voor de ondernemers te boeken. Lees hier meer over onze strijd tegen regeldruk >

Laag btw-tarief

Het voortbestaan van het lage btw-tarief op arbeidsintensieve diensten staat helaas opnieuw ter discussie. Het kabinet streeft naar een vereenvoudiging van het belastingsysteem en start een onderzoek naar de effectiviteit van fiscale maatregelen, zoals het lage btw-tarief op arbeidsintensieve diensten. Maatregelen die niet, of niet voldoende, effectief zijn, wil het kabinet afschaffen of versoberen. De ANKO heeft altijd veel effort gestoken in de lobby voor het verkrijgen - en daarna het behouden - van het lage btw-tarief op kappersdiensten. Dit is een heel belangrijk punt voor onze branche. We houden dit scherp in de gaten en staan, gewapend met onderzoeken over de gevolgen van een eventuele btw-verhoging, klaar om in actie te komen.      

Energieprijzen

Voor consumenten komt er een prijsplafond in de basiskosten voor energie, maar ook de mkb-ondernemers hebben dringend steun nodig. Minister Adriaansens heeft toegezegd dat er een steunpakket voor hen komt, maar het is nog volledig onduidelijk hoe dat eruit komt te zien. Uiteraard volgen we de ontwikkelingen op de voet en laten we onze stem horen als dat nodig is.

Minimumloon

Uit de miljoenennota blijkt dat de al eerder uitgelekte kabinetswens om het wettelijk minimumloon (WML) per 1 januari 2023 te verhogen, wordt doorgezet. Hoewel de ANKO helemaal achter het streven staat om de koopkracht te versterken, werkt deze maatregel in onze ogen contraproductief als er geen compensatie voor werkgevers tegenover staat. Hier lees je daar meer over.

Herstructurering winkelgebieden en binnensteden

Het kabinet investeert de komende jaren 100 miljoen euro in het realiseren van toekomstbestendige winkelgebieden en vitale binnensteden. ANKO ziet hierin mogelijkheden voor een positieve impuls voor ondernemende kappers die gevestigd zijn in winkelpanden. Deze investering past heel goed bij de jarenlange inzet van de ANKO ter versterking van de positie van de kappers in winkelgebieden én onze inzet via Lokaal Retailbelang.

Compensatie transitievergoeding bij ziekte werkgever

Al langer willen wij dat de transitievergoeding over de gehele linie wordt afgeschaft en die boodschap laten wij in Den Haag luidkeels horen. Mede dankzij lobby van de ANKO is er een compensatieregeling gekomen voor het betalen van transitievergoedingen bij pensionering of overlijden van kleine werkgevers. Zo’n regeling moet er in onze ogen ook komen voor werkgevers die vanwege ziekte willen stoppen met hun zaak. Deze regeling lijkt er nu te komen, maar zal wel pas op z’n vroegst per 1 januari 2024 beschikbaar zijn.

Zelfstandigenaftrek

Het kabinet wil de zelfstandigenaftrek versneld afbouwen. Deze afbouw, waar jaren geleden al toe besloten is, vonden wij al een slechte zaak. In het licht van alle lastenverzwaringen die er nu al zijn én er nog aankomen voor ondernemers, vinden wij dit nu een nóg slechter idee.

ANKO strijdlustig!

Al met al is het beeld voor het mkb - en de dus ook voor de kappersbranche - niet bepaald rooskleurig en dat baart de ANKO grote zorgen. Er is steun, verlichting van lasten,  kostencompensatie en wellicht nóg meer nodig om deze ongekend moeilijke tijden als ondernemer te kunnen overleven. Voor ons zijn deze ontwikkelingen een extra reden om keihard te blijven strijden voor de belangen van ondernemende kappers in Den Haag!

Wil je een uitgebreide analyse van wat de kabinetsplannen betekenen voor het mkb in brede zin?
Lees dan deze nieuwsbrief van MKB-Nederland >