10 nov 2020 Privacy proof met ANKO AVG-checklist

In 2018 werd de nieuwe privacywet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De ANKO bood in samenwerking met de AVG voor Verenigingen, een praktische AVG-tool aan voor € 39,95 per jaar. De prijs werd dit jaar verhoogd naar € 75. De ANKO vindt deze verhoging niet acceptabel en heeft besloten de samenwerking niet te verlengen, maar zelf een oplossing voor leden te ontwikkelen.

We krijgen veel berichten dat leden van de AVG voor Verenigingen een mail hebben ontvangen met een aanbod voor verlenging van de tool voor € 75 per jaar. Uiteraard staat het iedereen vrij deze tool te behouden. Maar weet dat er binnen de ANKO wordt gewerkt aan een praktische kappersgerichte checklist, die aan alle eisen voldoet. Deze is op korte termijn beschikbaar en we zullen jullie er uiteraard over berichten!