24 okt 2022 Reminder: Hanteer jij M/V tarieven?

Eind 2019 werden vier kappersbedrijven gedaagd voor het College voor de Rechten van de Mens omdat zij verschillende tarieven gebruikten voor kappersbehandelingen voor mannen en vrouwen.

Reminder: Hanteer jij M/V tarieven?

Uit onafhankelijk onderzoek in opdracht van de ANKO bleek dat begin 2020 45% van de branche verschillende tarieven hanteerde voor kappersbehandelingen voor mannen en vrouwen. Maar de belangrijkste conclusie uit het onderzoek was dat het verschil in behandeltijd de verschillende tarieven voor mannen en vrouwen verklaart. Oftewel: kappers differentiëren naar behandeling/behandeltijd en niet op basis van geslacht.

Op 17 maart 2020 heeft het College voor de Rechten van de Mens uitspraak gedaan in twee van de vier zaken. In beide gevallen is gesteld dat deze kappers - met het aanbieden van kappersbehandelingen met de daaraan gekoppelde verschillende prijzen voor mannen en vrouwen - verboden onderscheid maken op grond van geslacht. Simpel gezegd: het college concludeerde dat een prijsonderscheid maken alléén op basis van geslacht niet mag.

Sinds die tijd zien we dat steeds meer kappers hun tarieven baseren en aan de consument presenteren op basis van het type behandeling en de behandeltijd en niet meer een apart tarief voor de behandelingen van mannen en vrouwen hanteren.

Kapper-ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor de tarieven die zij voor hun diensten hanteren. Maar let dus op: in deze tariefstelling mag geen onderscheid worden gemaakt uitsluitend op grond van geslacht!