2 mrt 2023 RI&E voor de kappersbranche verlengd

Goed nieuws: de geldigheid van de RI&E die speciaal voor de kappersbranche is ontwikkeld, is dankzij de ANKO en de vakbonden met een half jaar verlengd. Deze RI&E is erkend door het RI&E Steunpunt en daardoor mag de hele branche hier gebruik van maken. Als werkgever hoef je hierdoor de RI&E niet voor veel geld te laten toetsen door een externe arbodienst.

RI&E voor de kappersbranche verlengd

De kappersbranche heeft al langere tijd een erkende branche RI&E. Deze erkenning liep in februari af, maar is nu dus met een half jaar verlengd. In de komende maanden zal de ANKO met de vakbonden een aantal kleine aanpassingen in de RI&E doorvoeren en deze vervolgens bij het steunpunt RI&E voorleggen voor een nieuwe erkenning, die voldoet aan de huidige eisen.

Belang van de RI&E

Veilig en gezond werken is een serieuze zaak. De RI&E is een inventarisatie en evaluatie van risico’s binnen de salon over de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemers. Als je met personeel werkt is het maken van een RI&E wettelijk verplicht. Want de gevolgen van onveilig en/of ongezond werken zijn niet mis. Denk aan kapperseczeem, rugklachten, burn-outs en nog veel meer.

De erkenning van de kappers RI&E heeft als voordeel dat bedrijven in de kappersbranche, met maximaal 25 werknemers in aanmerking komen voor toetsingsvrijstelling door het ministerie. Dit scheelt jou veel kosten.

De ANKO kijkt ook naar mogelijkheden om de RI&E te digitaliseren en vereenvoudigen om de regeldruk verder te beperken. Daarvoor loopt er een traject dat is opgestart door het ministerie SZW, waar de ANKO samen met andere branches in het winkelambacht aan deelneemt,

TIP!

Dit voorjaar organiseert de ANKO weer verschillende online sessies om jouw RI&E in te vullen. Hier vind je meer informatie >