15 mrt 2023 Rutte en Adriaansens gaan in op vragen ANKO-voorzitter

In september 2022 werd Het Ondernemerskabinet opgericht, met daarin onze eigen voorzitter Maurice Crusio als ‘Minister van Schrappen’. Afgelopen dinsdag was er in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen weer volop aandacht voor dit alternatieve kabinet. Maurice klom opnieuw op de barricades om te pleiten voor minder regeldruk!

Maurice wees o.a. op het schokkende feit dat een ondernemer die werkgever is aan zo’n 70 regels moet voldoen, waarvan er 45 gerelateerd zijn aan het werkgeverschap. In de online live uitzending van ‘De Ondernemer Kiest’ gingen premier Rutte en minister Adriaansens bovendien in op vragen van Maurice over de maatschappelijke impact van het mkb en de stand van zaken m.b.t. het verminderen van de regeldruk.

Lees en bekijk het interview met Maurice hier >