25 jun 2021 Sena wil tarieven verhogen

Als je muziek draait in je bedrijf, dan moet je auteursrechten betalen aan Sena. Sena betaalt vervolgens een bijdrage aan producenten en muzikanten (aan Buma/Stemra moet worden betaald voor de componisten en tekstdichters). 

De verplichting om aan Sena te betalen, vloeit voort uit de Wet op de naburige rechten. De ANKO heeft afspraken gemaakt met Sena waardoor ANKO-leden, die deelnemen aan de ANKO-kortingsregeling die we met Sena hebben afgesproken, een mooie korting krijgen op het tarief van Sena. Dit gaat mogelijk veranderen. 

Als gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie is de kans groot dat de vergoeding aan Sena hoger wordt. Wat is er aan de hand? De Nederlandse wetgever ging ervan uit dat een billijke vergoeding voor gebruik van muziek alleen verplicht was te verstrekken aan inwoners van de EU. Het Hof van Justitie heeft nu geoordeeld dat een dergelijke vergoeding ook moet worden verstrekt aan muziekmakers buiten de EU. En dus moet SENA veel meer artiesten een vergoeding verstrekken. SENA heeft aangegeven dat de prijzen mogelijk met 60% zullen stijgen.

Wij zijn hier niet blij mee. De ANKO trekt samen met andere brancheverenigingen op in de Commissie Auteursrecht van VNO-NCW en MKB-Nederland. Vanuit deze commissie worden onderhandelingen gevoerd met Sena. De bedoeling is wel dat er voor 1 juli duidelijkheid moet zijn of er extra afspraken komen. Voor de lange termijn treedt de Commissie Auteursrecht in overleg met andere partijen om in EU-verband een oplossing te bewerkstelligen. Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.