2 feb 2021 De nieuwe steunmaatregelen op een rij

De wijzigingen voor de TOZO, TVL en NOW-regeling zijn bekend gemaakt en de nieuwe regeling de TONK is geïntroduceerd. Wat wijzigt er met de komst van het nieuwe steunpakket?

We hebben de verschillende regelingen in het nieuwe steunpakket voor je op een rij gezet. Let op: onderstaande informatie is onder voorbehoud van wijzigingen die mogelijk nog gaan plaatsvinden. We zullen jullie uiteraard berichten als er zaken wijzigen.


TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) 

Een subsidie die je kan aanvragen om tegemoet te komen in een deel van je vaste lasten. Het gaat om kosten zoals huur, pacht, verzekeringen, abonnementen, leasecontracten en onderhoud.

Wat is er gewijzigd of nieuw:

 • De TVL geldt voor het eerste en tweede kwartaal van 2021;
 • De TVL geldt voor alle bedrijven, ook met meer dan 250 werknemers;
 • Er moet sprake zijn van een minimaal omzetverlies van 30% over het kwartaal ten opzichte van de omzet in 2019;
 • Het subsidie percentage is verhoogd naar 85% (dit was 50%-70%);
 • Bij deze verlengde TVL regeling wordt de minimale tegemoetkoming verhoogd naar €1.500,-(dit was €750);
 • Je moet minimaal €2.000,- aan vaste lasten hebben in één kwartaal. (deze grens was €3.000,-);
 • Er komt een aparte subsidieregeling voor starters die tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020 met een eigen onderneming zijn gestart. Dit wordt nog uitgewerkt.
 • Je kunt de TVL aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

LET OP: De Europese Commissie moet nog een akkoord geven op de aanpassingen in de TVL. Je kunt op basis van de ‘oude’ regeling aanvragen en dan wordt dit later automatisch aangepast naar de nieuwe percentages. Als je op basis van de ‘oude’  voorwaarden geen gebruik van de TVL kan maken, dan zal je nog even geduld moeten hebben met aanvragen. 

NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid)

NOW compenseert werkgevers in loonkosten bij omzetverlies. Bij een omzetverlies kan je als ondernemer in 2021 een tegemoetkoming krijgen van maximaal 85% in de loonkosten die je aan je medewerkers betaalt.

Wat is er gewijzigd of nieuw:

 • Het subsidiepercentage is verhoogd van maximaal 80% naar 85%
 • Er moet sprake zijn van een minimaal omzetverlies van 20% over het kwartaal ten opzichte van een kwart van de omzet in 2019. Het gaat hier om omzetverlies en niet om urenverlies.
 • Vanaf medio februari kan de NOW worden aangevraagd voor de tweede periode van NOW 3.0. Deze periode kan januari, februari, maart zijn of moet aansluiten op de vorige periode als de startmaand bv november of december 2020 is geweest.
 • Je moet voor de verschillende periodes een aparte aanvraag doen. Zorg ervoor dat deze periodes op elkaar aansluiten.
  • NOW 3.1:  deze aanvraagperiode is inmiddels gesloten
  • NOW 3.2: verwachte aanvraagperiode is tussen 15 februari en 14 maart 2021
  • NOW 3.3: verwachte aanvraagperiode is tussen 17 mei en 13 juni 2021
 • De loonsomvrijstelling (werkgever kan een deel van de loonsom laten dalen, zonder het gevolg dat de subsidie wordt verlaagd) blijft 10 %. Dit mag in alle vier de kwartalen maar 10% dalen. Eerder was dit tussen de 15- 20%.

Op de website van UWV vind je een aanvraagformulier voor het aanvragen van de NOW-regeling.

 

 

TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandigen)

De TOZO is een tegemoetkoming voor levensonderhoud tot sociaal minimum en een mogelijkheid voor het aanvragen van bedrijfskrediet. Deze regeling is er voor alle zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers.

Wat is er gewijzigd of nieuw:

 • Bij de inkomensondersteuning voor levensonderhoud geldt een partnertoets. Het inkomen van je partner telt mee en als dit boven het sociaal minimum is, dan heb je geen recht op de TOZO regeling.
 • Vanaf 1 februari 2021 is het mogelijk om een TOZO aan te vragen tot en met de maand voorafgaand aan de aanvraagmaand. Dit houdt in dat als je een aanvraag doet vanaf februari 2021 je dit aan kan vragen vanaf 1 januari 2021. En vanaf 1 maart kan dit voor de maand vanaf 1 februari 2021.
 • De vermogenstoets welke ingevoerd zou worden, zal niet ingevoerd worden, tenzij sprake is van de aanvraag van een lening.
 • Je kunt terecht op de website van je woongemeente voor het aanvragen van de TOZO.
 

TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten)

De TONK is een tegemoetkoming in noodzakelijke kosten met de nadruk op woonkosten.  De TONK gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

Wanneer kan je in aanmerking komen voor deze nieuwe regeling?

 • Huishoudens die nog wel inkomen uit werk hebben, maar tegelijkertijd met een dusdanige terugval in inkomsten geconfronteerd worden dat zij noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen.
 • Huishoudens die terugvallen op een uitkering en daardoor dusdanig achteruitgaan in inkomsten dat zij noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen.
 • Huishoudens waar één of beide partners geen inkomen uit werk meer heeft en ook geen recht op een uitkering. Daardoor kunnen zij een dusdanige terugval in inkomsten ervaren dat zij noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen. Zelfstandigen kunnen bijvoorbeeld hun opdrachten ineens zien teruglopen of maken vanwege de partnertoets geen aanspraak op de TOZO.

Wanneer en hoe kan je deze regeling aanvragen:

 • Naar verwachting kan je vanaf 1 maart 2021 de TONK aanvragen bij je gemeente.
 • Zodra de TONK beschikbaar is, kun je deze vanaf 1 januari 2021 met terugwerkende kracht aanvragen. 

De regeling moet nog uitgewerkt worden en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

 

Belastingen

Ook voor het betalen van Belastingen zijn er mogelijkheden om uitstel aan te vragen en betalingsregelingen. Kijk op de website van de Belastingdienst voor de mogelijkheden.

Wat is er gewijzigd of nieuw:

 • Ondernemers kunnen tot 1 juli 2021 uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel aanvragen tot 1 juli 2021;
 • Terugbetalen van de uitgestelde belastingen zal vanaf 1 oktober zijn en dan heb je 3 jaar de tijd om terug te betalen.

 

Rekenvoorbeelden voor het aanvragen van de TVL en NOW:

Formule berekenen TVL:

% daling omzet x omzet per kwartaal x 23% x 85% = TVL subsidie

Formule berekenen NOW:

% daling omzet x loonsom (3mnd) x 1,4 x 85% = NOW subsidie

 

Een kapsalon heeft normaal een omzet van € 45.000 per kwartaal. De omzet is in het eerste kwartaal met 60% gedaald. De loonsom is € 12.000 voor dit kwartaal en de vaste lasten zijn €10.000 per kwartaal.

Welke steun (afgerond) kan deze kapsalon ontvangen voor het eerste kwartaal?

TVL: € 5.250
NOW: € 8.500

 

Een kapsalon heeft normaal een omzet van € 22.500 per kwartaal. De omzet is in het eerste kwartaal met 60% gedaald. De loonsom is € 4.000 voor dit kwartaal en de vaste lasten zijn € 5.000 per kwartaal.

Welke steun (afgerond) kan deze kapsalon ontvangen voor het eerste kwartaal?

TVL: € 2.600
NOW: € 2.850

 

Een kapsalon heeft normaal een omzet van € 10.000 per kwartaal. De omzet is in het eerste kwartaal met 60% gedaald. Er is geen personeel in dienst en de vaste lasten zijn € 2.500 per kwartaal.

Welke steun (afgerond) kan deze kapsalon ontvangen voor het eerste kwartaal?

TVL: € 1.500 (minimale vergoeding)
NOW:  niet van toepassing

 

Een kapsalon heeft normaal een omzet van € 150.000 per kwartaal. De omzet is in het eerste kwartaal met 60% gedaald. De loonsom is € 65.000 voor dit kwartaal en de vaste lasten zijn € 30.000 per kwartaal.

Welke steun (afgerond) kan deze kapsalon ontvangen voor het eerste kwartaal?

TVL: € 17.500
NOW:  € 46.000