8 dec 2023 Stijging minimumloon van invloed op lonen 2024

De stijging van het minimumloon per 1 januari 2024 heeft gevolgen voor het loongebouw van de kappersbranche. Een aantal huidige cao-lonen komt door de stijging onder het wettelijk minimum uit en dat is niet toegestaan. Hier vind je de nieuwe loontabellen die gelden vanaf 1 januari 2024. In de tabellen is aangegeven welke lonen door de verhoging van het wettelijk minimum loon stijgen. De cao-lonen stijgen per 1 februari met 3%. Hier vind je de loontabellen, die gelden vanaf 1 februari 2024.

Stijging minimumloon van invloed op lonen 2024

Let op!

Vanaf 1 januari 2024 geldt het wettelijk minimum uurloon en niet meer een wettelijk minimum maandloon. De bruto maandlonen in geel, zijn afgeleid van het wettelijk minimum uurloon. Wij hebben het wettelijk minimum maandloon afgeleid van dit uurloon, maar in de praktijk zal goed bekeken moeten worden of de werknemer conform het wettelijk minimum uurloon uitbetaald is. Dit heeft dan ook te maken met de daadwerkelijk gewerkte uren. Er is veel discussie over dit uurloon en hoe dat in de praktijk uitpakt. Daar is nog geen duidelijkheid over. Bespreek dan ook goed met je salarisadministrateur hoe hiermee om te gaan.

Voor de duidelijkheid, het gaat alleen over de lonen die op het niveau van het wettelijk minimum zitten. Ligt jouw uurloon boven het wettelijk minimum, dan hoef je hier geen rekening mee te houden. Onderstaand voorbeeld geeft aan wat het verschil zou kunnen zijn.

Haarstylist Karin van 21 jaar werkt 16 uur per week op dinsdag en woensdag. In de maand januari zijn er 10 dinsdagen en woensdagen en werkt Karin dus 80 uur.

Hoe bereken je het maandsalaris van Karin over de maand januari 2024?

Volgens bruto maandloon afgeleid van het wettelijk minimumloon:
16/38 x € 2.201,94 = 927,13 bruto per maand

Volgens de daadwerkelijk gewerkte uren:
80 uur x € 13,27 = 1.061,60 bruto per maand