2 feb 2021 Strijd voor extra steunmaatregelen. Wat is er bereikt?

Wij hebben als ANKO voortdurend ingezet op een maximale compensatie voor kappers als gevolg van het verplicht moeten sluiten van de kapsalons. 

Toen in januari duidelijk werd dat de in december aangekondigde lockdown verder verlengd zou gaan worden,  zijn we ons met volle kracht gaan richten op maximale uitbreiding en toegankelijkheid van de steunmaatregelen. Bijvoorbeeld met een brief aan minister Koolmees, een brief aan premier Rutte en een pamflet namens de hele branche  gericht aan Kamerleden.

Mede door onze inzet is het nieuwe steunpakket verbeterd ten opzichte van het oude pakket:

  • De vergoeding voor loonkosten vanuit de NOW is verhoogd van 80% naar 85%.
  • De vergoeding vanuit de TVL is verhoogd van 50%-70% naar 85%.
  • De vaste lastengrens van de TVL is verlaagd naar € 2.000 per kwartaal.
  • Mede door onze inzet om de TOZO toegankelijker te maken voor kappers, komt er een TONK-regeling die moet gaan voorzien in tegemoetkoming voor levensonderhoud.
  • Het is gelukt om, met steun van MKB NL en het Ministerie van EZK, in gesprek te gaan met Qredits voor een ‘ANKO-Arrangement’ op het gebied van kredietverstrekking.

Tot nog toe heeft het kabinet geweigerd:

  • de kwartaalbasissystematiek en omzetdrempels van de NOW en TVL met terugwerkende kracht aan te passen;
  • de partnertoets in de TOZO aan te passen;
  • een ‘noodfonds’ in te stellen voor directe liquiditeit voor kappers.

We hebben vele Kamerleden in aanloop naar het debat over de extra steunmaatregelen van afgelopen donderdag (onder meer met een actie bij de Tweede Kamer) overtuigd van de noodzaak om het steunpakket voor kappers verder uit te breiden. Massaal hebben zij in het debat vervolgens Kamervragen gesteld en moties ingediend ter extra ondersteuning van kappers.

Tijdens het debat hielden de aanwezige ministers (Hoekstra, Koolmees en Van ‘t Wout) alle vragen en moties over extra steun af. Als reden hiervoor geven zij aan dat er echt geen mogelijkheid is het steunpakket nog verder aan te passen. Er zijn verschillende moties ingediend om het steunpakket alsnog aan te passen en een aantal is ook aangenomen door de Kamer. Het is nog onduidelijk wat de betrokken ministers met de moties gaan doen.

De teleurstellende conclusie luidt dan ook dat het erop lijkt dat het kabinet voor de langere termijn het steunpakket wel heeft uitgebreid, maar voor de korte termijn de kappers niet tegemoet komt. Dit is een grote klap voor de grote groep kappers die nú hulp nodig heeft.

Na de persconferentie van vanavond, de daarop volgende Kamerbrief én met de haakjes die de vandaag aangenomen moties over het steunpakket ons bieden, gaan we onze vervolgstappen bepalen.