20 mei 2020 Succesvolle lobby: voorschot op de uitkering van de subsidie praktijkleren

Samen met andere sectoren is het ANKO gelukt dat er een voorschot beschikbaar komt voor de subsidie praktijkleren vanuit de overheid. Normaal werd de volledige uitkering voor de subsidie pas aan het eind van 2020 uitgekeerd. 

De uitbetaling van het voorschot gaat nu veel eerder plaatsvinden. Doel van de voorschotregeling is werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoet te komen voor al gemaakte kosten en te bevorderen dat BBL-leerplekken in het MBO kunnen blijven bestaan.

Voorschot subsidie praktijkleren

Aanvraagloket voorschot:
Het is nog niet helemaal duidelijk waneer het loket geopend is. De verwachting is begin juni, zodra dit geopend is, laten we het jullie weten. 

Voorwaarden waar je aan moet voldoen:
Erkend leerbedrijf en de normale voorwaarden voor het aanvragen van de subsidie praktijkleren

Betreft de leerlingen:
BBL in het schooljaar 2019/2020

Periode voor het indienen van de aanvraag voorschot: Start v/h schooljaar 2019 t/m maart 2020 (start coronaperiode).

Belangrijk: ook definitieve aanvraag indienen

Wanneer u een voorschot aanvraagt, bent u ook verplicht om tijdens de normale aanvraagperiode een definitieve aanvraag voor de subsidie praktijkleren in te dienen. Het voorschot wordt dan verrekend met de definitieve subsidie. Wanneer u geen definitieve aanvraag indient, wordt het voorschotbedrag teruggevorderd door RVO.

Zodra er meer bekend is, houden we je op de hoogte.