7 apr 2020 Toenemende verwarring over toepassing regels productverkoop kappers

Het ambacht mogen kappers nu niet uitoefenen, dat is glashelder. Maar hoe zit dat met de winkelfunctie?

Kappers zijn een bijzondere beroepsgroep: we behoren tot het zogenaamde winkelambacht. In de eerste plaats zijn we een ambacht (het kappersambacht: knippen, kleuren, etc), maar we hebben bijna altijd ook een winkel met een detailhandelscomponent (productverkoop: shampoo, gel). 

De regels leken duidelijk:

  • Je mag niet je vak van kapper uitoefenen! Er wordt dus niet geknipt, gekleurd, gewassen, geföhnd, geschoren etc.
  • Als je producten verkoopt, moet je je houden aan de regels die de overheid voor winkels heeft opgesteld. Je vindt ze hier.

Afgelopen week bleek dat de (25) veiligheidsregio’s in Nederland én met name de gemeenten (350) de regels heel verschillend interpreteren. In de ene gemeente is verkoop van producten door kappers geen enkel probleem, mits de regels voor winkels maar worden gehanteerd. In de andere gemeente wordt de salon gesloten en krijgen ondernemers een boete. Verwarring alom!

Lobby voor duidelijkheid en gelijkheid
Reden voor ons om vandaag het Veiligheidsberaad (waarin alle 25 veiligheidsregio’s zitting hebben en die op hun beurt de onder hun regio vallende gemeenten instructies geven) een verzoek te sturen. Hierin vragen we om de noodverordening waar de gemeenten zich in hun handhaving op baseren, zo aan te scherpen dat kappers (die hun vak nu niet mogen uitoefenen), wél producten kunnen blijven verkopen. Uiteraard wel alleen als ze zich houden aan de regels die de overheid voor winkels heeft opgesteld. Hiermee willen wij bereiken dat er landelijke duidelijkheid en gelijkheid komt.

Navraag bij gemeente
Tot die tijd zit er niets anders op om bij jouw gemeente na te vragen hoe ze omgaan met productverkoop door kappers. Geef daarbij aan dat wij als kappers behoren tot het winkelambacht. Je ambacht mag je nu niet uitoefenen, met de winkelfunctie wil je door.

Als er meer duidelijkheid is, zullen we jullie nader informeren.