4 jun 2020 TOGS en TVL

Het kabinet heeft een tweede noodpakket voor bedrijven en medewerkers gemaakt. Het is een aangepaste verlenging van het eerste noodpakket. De TVL is de opvolger van de TOGS.

De TOGS is speciaal voor ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen. Voldoe je aan de voorwaarden? Dan krijg je eenmalig 4.000 euro, belastingvrij en naar eigen inzicht te besteden. TOGS loopt van 15 maart tot en met 15 juni 2020 en is tot uiterlijk 26 juni 2020 aan te vragen. De TVL is de opvolger van de TOGS.

Voor wie is deze regeling?

De tegemoetkoming is bedoeld voor mkb-bedrijven, (met en zonder personeel), die schade lijden door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies. Je komt in aanmerking als je voldoet aan de voorwaarden én (per 28 april) als de hoofd- of nevenactiviteit van je onderneming overeenkomt met een van de in de regeling genoemde SBI codes. Voorwaarde om met een nevenactiviteit in aanmerking te komen is dat de ondernemer uitsluitend op basis van die geregistreerde nevenactiviteit voldoet aan de minimumvereisten qua omzetverlies en de vaste lasten (beiden 4.000 euro).

Hoe doe ik een aanvraag?

Je kunt een aanvraag voor de tegemoetkoming van 4.000 euro online indienen bij RVO. RVO beoordeelt je aanvraag binnen 3 weken, waarna na goedkeuring binnen een paar werkdagen wordt uitbetaald. Als de beoordeling niet lukt binnen 3 weken krijg je hierover bericht. RVO kan de beslistermijn met 3 weken verlengen. Je hebt 3 maanden de tijd voor je aanvraag. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt mkb-bedrijven bij het betalen van een deel van hun vaste lasten, exclusief loonkosten. Onder meer huur, abonnementen, verzekeringen, worden met de TVL deels gedekt. De maatregel gaat per 1 juni 2020 in en volgt de TOGS op.

Waaruit bestaat de TVL?

Deze tegemoetkoming helpt mkb-bedrijven met maximaal 250 werknemers bij het betalen van hun vaste lasten. Het gaat om bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Het gaat om vaste kosten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden deels gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. Van het omzetverlies wordt het percentage vaste lasten berekend. Van dat percentage vaste lasten wordt een deel gecompenseerd. De exacte berekening wordt nog uitgewerkt. Een bedrijf krijgt maximaal € 50.000 per 4 maanden. Dit is een belastingvrije tegemoetkoming

Deze tegemoetkoming is voor de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020. Aanvragen kan vanaf medio juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De exacte datum wordt nog bekendgemaakt. Ook als je al gebruik hebt gemaakt van de TOGS kan je gebruikmaken van de TVL. De compensatie van de TVL gaat over de periode 1 juni t/m 30 september 2020 en komt bovenop de bijdrage van de TOGS. De TOGS loopt van 15 maart tot en met 15 juni 2020 en is tot uiterlijk 26 juni 2020 aan te vragen.

Voorwaarden:

  • Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers. Dat is te zien aan de inschrijving in het KVK Handelsregister.
  • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis.
  • De SBI-code van het bedrijf staat op de lijst met SBI codes.
  • Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het KVK Handelsregister.
  • Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.
  • Minimaal 1 vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang.
  • Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.

De regeling wordt de komende weken verder uitgewerkt. Meer informatie wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt op deze website en op www.rvo.nl.

Downloads

TOGS (voorheen Noodloket) en TVL

480 KB