8 apr 2020 TOGS-regeling: ook kappers met salon op hetzelfde adres als woonadres komen in aanmerking

Zoals we jullie al eerder berichtten, hebben we via al onze kanalen in Den Haag en elders hard geknokt om ervoor te zorgen dat de TOGS-regeling (voorheen Noodloket) óók gaat gelden voor ondernemers die op hetzelfde adres wonen en werken en daar omvangrijke bedrijfsactiviteiten hebben.

Goed nieuws: gisteravond heeft het kabinet besloten dat bij sommige sectoren, bijvoorbeeld in de sfeer van persoonlijke dienstverlening, er sprake is van significante bedrijvigheid, terwijl de ondernemer staat ingeschreven op het (huis)adres, waarop ook de onderneming staat ingeschreven. Het dringende verzoek van de ANKO is dus ingewilligd. Deze aanpassing zorgt er bijvoorbeeld voor dat kappers die boven hun salon wonen, ook gebruik kunnen maken van de regeling.
 
Samengevat: kappers waarbij de onderneming staat ingeschreven op een ander adres dan het woonadres, komen (als zij aan de voorwaarden voldoen) al automatisch in aanmerking voor de tegemoetkoming van €4.000. Kappers die ingeschreven staan op het huisadres komen pas in aanmerking voor deze regeling als blijkt uit een verklaring dat zij 'omvangrijke bedrijfsactiviteiten' hebben.
 
We gaan via onze contacten in Den Haag nu nader uitzoeken wat er precies bedoeld wordt met 'omvangrijke bedrijfsactiviteiten' en waaraan deze ondernemers precies moeten voldoen. We zullen jullie snel verder informeren.
 
Filialen
We zijn nog aan het lobbyen om er voor te zorgen dat ook de filialen (met omvangrijke bedrijfsactiviteiten) gebruik kunnen maken van de TOGS-regeling. Deze filialen zijn qua kosten immers materieel te vergelijken met een afzonderlijke salon. Ook hier hopen we jullie snel nader over te kunnen berichten.